Zuko u izjavi za Fenu tvrdi da se već duži period cijela Evropa suočava sa negativnim demografskim trendovima, što nije zaobišlo ni BiH te da zvanične statistike bilježe pad nataliteta iz godine u godinu.

Istakla je da su samo pojedine države, kao što su Francuska, Irska, lsland  i Švedska, uspjele održati stopu fertiliteta približno nivou proste reprodukcije i to samo u kratkim intervalima bez konstantno stabilnog rasta.

Zuko je naglasila da izazovi s kojim se suočavaju zemlje, ukazuju da mjere pronatalitetnih djelovanja mogu biti skupe, ekonomski neopravdane te da se moraju tretirati i razumijevati kao strateške investicije za budućnost društva kao cjeline.

– U FBiH je pored velikog broja mjera sa nivoa Federacije, kantona i općina u padu broj rođenih iz godine u godinu, tako da se i kroz eventualne izmjene Zakona o PIO treba dati dodatni stimulans u dugom roku na poboljšanje nataliteta – kazala je.

Nakon usvajanja Zakona o PIO u FBiH u 2018. godini, Zuko kaže da su pooštreni zakonski kriteriji za penzionisanje u smislu pomjeranja dobne granice za muškarce i žene.

– Posmatrajući radno angažovanu žensku populaciju, žene su u cijelom svijetu manje plaćene, a majčinske obaveze iziskuju više odsustva sa rada. Pojedina dobro plaćena radna mjesta u principu pripadaju samo muškoj populaciji. Značajan dio poslodavaca, iako se pridržavaju ravnopravnog tretmana žena i muškaraca, pri prijemu novih radnika prednost daju muškoj radnoj snazi – istakla je.

Također je dodala da je visina penzija niža za žene nego za muškarce te da su žene u većem broju korisnici porodičnih penzija.

Kako bi se stimulisalo rađanje, pojasnila je Zuko, predloženo prijevremeno penzionisanje neće uticati na umanjenje iznosa penzija po osnovu ranijeg odlaska majke u penziju.

–  Prema sadašnjim propisima, penali za raniji odlazak u penziju su 4 posto godišnje. Kategorija posebnog staža bila bi finansirana iz budžeta FBiH u visini jednog boda godišnje ili u iznosu dobrovoljnog PIO osiguranja koji trenutno iznosi oko 329 KM mjesečno – objasnila je.

U ukupni staž majke, dodala je Zuko, bio bi uključen staž osiguranja, efektivno vrijeme za koje su uplaćeni doprinosi, kao i poseban staž na osnovu ovog zakonskog rješenja.

Tvrdi da bi potencijalno uvođenje ovih zakonskih izmjena preporučljivo bilo uvesti ograničeni rok važenja, od 10 do 15 godina, jer bi se u tom periodu evidentirani priliv majki u penzioni sistem mogao iskoristiti za analizu efekata primjene te donošenje odluka o daljnjoj sudbini važenja tih mjera.

Zuko je također naglasila da su ovakva zakonska rješenja već usvojena u RS te da se primjenjuju.

FENA