Predsjednik SDA BiH

Bakir Izetbegović je rođen 28.06.1956. godine u Sarajevu, gdje se redovno školovao i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U periodu od 1982. god. do 1991. god. radio je kao konsultant u firmi “Konsalting” u Sarajevu. Od 1991.god. do 2003. god. obavljao je dužnost direktora Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo.

Brojne su društvene i političke aktivnosti kojima je dao svoj doprinos. Tako je od 1995.god. do 1997. god. bio član Upravnog odbora Fudbalskog kluba “Sarajevo”. U periodu od 1997.god. do 2000. god. bio je član Upravnog odbora košarkaškog kluba “Bosna”. Funkciju člana upravnog odbora muslimanskog humanitarnog društva “Merhamet”, obavljao je od 1999. god. do 2003. god. Član Sabora Islamske zajednice BiH bio je u periodu od 2000.god. do 2002. god.

U periodu od 1992.god. do 2003. god. bio je član Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, a funkciju predsjedavajućeg Kluba poslanika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo obavljao je u periodu od 2000.god. do 2002. god. Član Glavnog odbora i Predsjedništva SDA, te poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH bio je u periodu od 2002.god. do 2006. god. Funkciju potpredsjednika SDA obavljao je u periodu od 2003.god. do 2009. god. Od 2006.god. do 2010. godine bio je predsjedavajući Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Funkciju predsjedavajućeg delegacije BiH u Vijeću Evrope obavljao je  od 2006. do 2010. godine. Gospodin Bakir Izetbegović je bio angažovan kao lični sekretar predsjednika Alije Izetbegovića u periodu od 1992.god. do 1994. god.

Aktivno je učestvovao u organizaciji priprema za odbranu BiH od agresije, te u izgradnji Sarajevskog tunela. U vrijeme dok je obavljao funkciju direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo organizovao je obnovu razrušenog Sarajeva – vodio je projekte koji su omogućili snabdijevanje grada vodom bez redukcija, sanaciju sanitarne deponije, izgradnju Zapadnog ulaza, obnovu rasvjete, postakljivanje preko 1 miliona m2 prozora, obnovu 1350 razrušenih stanova, obnovu Vijećnice, hotela Evropa, izgradnju 500 stanova za borce na Bačićkom Polju, izgradnju naselja Šip sa boračkim stanovima i pratećim objektima.

U ime Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u saradnji sa vlastima grada Mostara uspostavio je Direkciju za obnovu razrušenog Mostara. Bio je koordinator izgradnje BBI centra u Sarajevu.

Gospodin Izetbegović je organizovao ili značajno pomogao izgradnju džamija u Sarajevu (Istiklal, Kralj Fahd, Koševo, Jordanska džamija, Malezijska džamija, Sokolje) i Plave džamije u Donjem Vakufu.

Pomogao je rad Sarajevo Film Festivala i muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi.Aktivno govori engleski jezik.

Na općim izborima održanim 03. oktobra 2010. godine izabran je za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.

Četiri godine kasnije na Općim izborima 2014. godine ponovo je izabran za člana Predsjedništva BiH na mandatni period od četiri godine.

Na 6. Kongresu SDA, 26. maja 2015. godine, glasovima većine delegata postaje predsjednik SDA.

Na 7. Kongresu SDA, 14. septembra 2019. godine, ponovo izabran za predsjednik SDA.

Oženjen je i otac jedne kćerke. Živi u Sarajevu.