Bosna i Hercegovina

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. MEHMEDOVIĆ ŠEMSUDIN
2. NERMIN MANDRA
3. SAFET SOFTIĆ – zamjenik predsjedavajućeg Kluba SDA
4. DEDIĆ ŠEMSUDIN
5. EDIN MUŠIĆ
6. GENJAC HALID
7. OSMANOVIĆ ADIL – predsjedavajući Kluba SDA
8. ČOLO ALMA

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. IZETBEGOVIĆ BAKIR – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentrane skupštine BiH.
2. FAZLIĆ AMIR
3. SARAJLIĆ ASIM – predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. TURKOVIĆ BISERA – ministrica vanjskih poslova i zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH.
2. CIKOTIĆ SELMO - ministar sigurnosti
3. RANČIĆ HAZIM – zamjenik ministra finansija i trezora
4. PIVIĆ NEZIR – zamjenik ministra pravde
5. BRANKOVIĆ NEDŽAD – zamjenik ministra prometa i komunikacija
6. MAHMUTOVIĆ DŽEVAD – zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice