Bosna i Hercegovina

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2022-2026.

1. ŠERIF ŠPAGO - predsjednik Kluba poslanika SDA
2. EDIN RAMIĆ - zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDA
3. ŠEMSUDIN MEHMEDOVIĆ 
4. DENIJAL TULUMOVIĆ
5. NERMIN MANDRA
6. MIDHAT ČAUŠEVIĆ
7. AMOR MAŠOVIĆ
8. ŠEMSUDIN DEDIĆ
9. SAFET KEŠO

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2022-2026.

1. ŠEFIK DŽAFEROVIĆ - predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda
2. SAFET SOFTIĆ