Općine

NAČELNICI / GRADONAČELNICI
mandat 2020-2024.

 1. Bužim – Mersudin Nanić
 2. Bosanski Petrovac - Mahmut Jukić
 3. Sanski Most – Faris Hasanbegović
 4. Doboj Istok – Kemal Bratić
 5. Teočak - Taib Muminović
 6. Banovići - Bego Gutić
 7. Srebrenik - Nermin Tursić - vršilac dužnosti načelnika
 8. Živinice - Samir Kamenjaković
 9. Sapna - Zudin Mahmutović
 10. Kalesija - Sead Džafić
 11. Doboj Jug - Mirnes Tukić
 12. Tešanj – Suad Huskić
 13. Kakanj – Mirnes Bajtarević
 14. Olovo – Đemal Memagić
 15. Visoko - Mirza Ganić
 16. Breza - Vedad Jusić
 17. Pale FBiH – Almin Ćutuk
 18. Travnik – Kenan Dautović
 19. Jajce - Edin Hozan
 20. Bugojno – Hasan Ajkunić
 21. Gornji Vakuf – Sead Čaušević
 22. Busovača – Asim Mekić
 23. Fojnica – Sabahudin Klisura
 24. Konjic – Osman Ćatić
 25. Hadžići – Hamdo Ejubović
 26. Vogošća – Migdad Hasanović - vršilac dužnosti načelnika
 27. Ilijaš – Akif Fazlić
 28. Trnovo – Ibro Berilo
 29. BRČKO DISTRIKT BIH - Esed Kadrić