Gradimo Bosnu i Hercegovinu zajedno

O Stranci demokratske akcije

Osnivačka skupština SDA

Dokumenti, galerije fotografija, pozivnice i druge stvari koje su vezane za osnivanje Stranke...

Saznajte više
Historijat SDA

Stranka demokratske akcije je nastala u vremenu globalnog raspada socijalističkog sistema i dolazeće disolucije SFRJ...

Saznajte više
Statut SDA

Satutom SDA uređuju se i utvrđuju: Opće odredbe, ciljevi SDA i način njihovog ostvarivanja, predstavljanje SDA,...

Saznajte više
Programska deklaracija

Polazeći od ciljeva i načela utvrđenih dosadašnjim programskim deklaracijama, u nastojanju da politički dosljedno...

Saznajte više
Rezolucije SDA

Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definisana kao demokratska,...

Saznajte više
Finansijski izvještaj SDA

Finansijski izvještaji (ili finansijski report) je formalni pregled finansijskih aktivnosti nekog pravnog ili fizičkog lica...

Saznajte više

In Memoriam

Prvi predsjednik SRBiH i osnivač SDA

Alija Izetbegović

Alija Izetbegović rođen je u Bosanskom Šamacu, 8. augusta 1925. godine. Bio je bosanskohercegovački i bošnjački političar i prvi predsjednik samostalne Republike Bosne i Hercegovine.

Nakon prvih višepartijskih skupštinskih izbora u Bosni i Hercegovini 1990. godine, izabran je za predsjednika Republike Bosne i Hercegovine kao predstavnik Stranke demokratske akcije iz redova bošnjačkog naroda.

Saznajte više
Predsjednik BiH i SDA

Sulejman Tihić

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U periodu od 1975. do 1983. godine je bio sudija i javni tužilac u Bosanskom Šamcu, a zatim advokat sve do 1992. godine.

Bio je član je Stranke demokratske akcije od njenog osnivanja 1990. godine, predsjednik Općinskog odbora u Bosanskom Šamcu i član Glavnog odbora.

Saznajte više