Nadzorni odbor

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA SDA
MANDATNI PERIOD 2019-2023.

HAJDAROVIĆ ALISA
JUSUPOVIĆ BAHRIJA
ZUKIĆ AMIR
JUSIĆ ABID