Etički odbor

ČLANOVI ETIČKOG ODBORA
MANDATNI PERIOD 2019-2023.

VELADŽIĆ EDHAM
KRVAVAC EMILA
ALIVUKOVIĆ NERMIN
HODŽIĆ DŽEVAD
HADŽIJUSUFOVIĆ AMELA
SAKIĆ LJILJANA
SULJIĆ ENRA
OSMANOVIĆ SENAD
MRKOVIĆ ELMEDIN
SARAJLIĆ LANA