Etički odbor

ČLANOVI ETIČKOG ODBORA
MANDATNI PERIOD 2023-2027.

KOZLIĆ SPAHIJA
ĆENANOVIĆ VAHIDA
ALIHODŽIĆ ADNAN
GANIĆ ELVEDINA
EFENDIĆ AZEMA
KEKIĆ ALEN
DŽANANOVIĆ MIRAŠČIJA NEDŽMA
MEMIĆ SERDAREVIĆ AMRA
NAJETOVIĆ DŽEMAL
OBUĆA BAJRO