Federacija Bosne i Hercegovine

POTPREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2022-2026.

REFIK LENDO

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2022-2026.

1.   MIRSAD ZAIMOVIĆ - predsjednik Kluba poslanika SDA
2.   ADNAN EFENDIĆ - zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDA
3.   HAMDIJA ABDIĆ
4.   ALMEDIN ALIEFENDIĆ
5.   JASMINA BIŠĆEVIĆ-TOKIĆ
6.   HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ
7.   BEGAJETA ČAUŠEVIĆ
8.   ELDAR ČOMOR
9.   MIRALEM GALIJAŠEVIĆ
10. AZMIR HUSIĆ
11. ALIJA JUSIĆ
12. ASIM KAMBER
13. ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ
14. MELIKA MAHMUTBEGOVIĆ
15. BAJRO MAKIĆ
16. EDITA MAZIĆ
17. EDIN MUŠIĆ
18. BISENIJA MUŠEDINOVIĆ
19. INDIRA OMERAGIĆ
20. HARIS ŠABANOVIĆ
21. IVICA ŠARIĆ
22. FAHRUDIN SKOPLJAK
23. EDIN SMAJIĆ
24. SALKO ZILDŽIĆ
25. KENELA ZUKO

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2022-2026.

KLUB DELEGATA BOŠNJAČKOG NARODA

1.  MUAMER ZUKIĆ - PREDSJEDNIK KLUBA BOŠNJAČKOG NARODA
2.  MIRNES BAŠIĆ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KLUBA BOŠNJAČKOG NARODA
3.  MEHMED MAHMIĆ
4.  MEHMED MEMIŠEVIĆ
5.  DAMIR ŠIŠIĆ
6.  SENAD ALIĆ
7.  FAHRUDIN ČOLAKOVIĆ
8.  AIDA OBUĆA
9.  ELDIN DELIĆ
10. IRMA MEMIDŽAN
11. HARIS ZAHIRAGIĆ
12. HIKMET HODŽIĆ

KLUB DELEGATA SRPSKOG NARODA

1.  DRAGIC SUŠA
2.  SMILJANA VITEŠKIĆ 
3.  SAŠA LUKIĆ