Dr. sc. Sedad Dedić je, u svojstvu, medjunarodnog sekretara SDA BiH, u Evropskom parlamentu u Briselu na Političkoj skupštini EPPa ukazao na neke od najvažnijijih izazova za BiH i na odredjena očekivanje od EU i EPP u slijedećem periodu.
Dr. Dedić je podsjetio vladajuću većinu u Evropskom parlamentu da je Sarajevo evropski Jeruzalem gdje se u kulturnom centru Sarajeva u krugu od par stotina metara nalaze vjerski objekti i muslimana i katolika i pravoslavaca i jevreja. Takodjer naglasio je da u toku agresije na BiH nijedan od ovih vjerskih objekata katolika, pravoslavaca i jevreja u kulturnom centru Sarajeva nije srušen niti oštećen iako je 1500 džamija uništeno u drugim dijelovima BiH.

Podsjetio je prisutne da u BiH obični ljudi žive jedni sa drugima u miru, ali da se problemi proizvode i uvoze izvan BiH i zato je važno da BiH postane što prije član NATO i EU kako bi se smanjili uticaji koji remete mir i sigurnost u BiH.

Naglasio je da SDA kao najveći partner EPPa u BiH vidi i podržava jedinu ispravnu opciju za BiH u EU i NATO integracijama.

Govorio je da je g. Dodik najveće prijetnja za sigurnost u BiH jer djeluje kao otvorena ispostava Putina i ruskih interesa u BiH sa redovnim otvorenim secesionističkim prijetnjama i prijetnjama sigurnosti u BiH.

Ukazao je na opasnost od potkapacitiranosti trojke i njihovu nesposobnost da se nose sa opasnim Dodikovim proruskim i secesionističkim djelovanjem.

Na kraju je pozvao EPP i EU na posebnu podršku za sedam važnih tačaka:
1. Punu podršku pravnom i političkom suverenitetu BiH.
2. Punu podršku potpunoj i dosljednoj implementaciji vladavine prava, presuda Ustavnog suda BiH, presuda medjunarodnih sudova posebno u oblasti ljudskih prava
3. Punu podršku za unapredjenje saradnje i zajedničke nastupe članova EPP u BiH na temeljima evropskih principa, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava u cilju bržih integracija BiH u EU i NATO.
4. Punu podršku da obavežu i potaknu Republiku Hrvatsku kao državu članicu EU da vrati BiH milijarde imovine koja pripada svim gradjanima BiH, a koju RH trenutno odbija da vrati.
5. Punu podršku da Republika Srbija počne da plaća milijarde duga za nelegalnu eksploataciju hidropotencijala BiH. Radi se o dugu koji pripada svim gradjanima BiH.
6. Punu podršku kancelariji OHRu da aktivnije radi na civilnoj zaštiti pravnog sistema BiH i otklanjanju nelegalnih blokada uz napomenu da odluke OHRa moraju da približavaju BiH prema EU, a nikako da to budu odluke koje udaljavaju BiH od EU.
7. Uz zahvalu za punu podršku kandidatskom statusu BiH zatražena je puna podrška za otvaranje pristupnih pregovora za BiH koji će omogućiti unapredjenje pravnog, političkog i ekonomskog okruženja u BiH u skladu sa EU standardima.

Dr. Dedić je zaključio sa porukom da SDA kao najveće politička stranka u BiH ostaje posvećen partner EU i EPP na putu EU i NATO integracija BiH. SDA je predvodila najveće poslijeratne reforme i ima veliko iskustvo u suštinskim reformama. SDA će nastaviti nuditi rješenja uz oslonac na partnere u EU i SAD.