Kolegij SDA osuđuje odluku „Trojke“ da podrškom izboru novog SNSD-ovog ministra finansija i trezora BiH, nakon što su ranije podržali i izbor SNSD-ovog direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, isporuči toj stranci upravljanje finansijskim sektorom Bosne i Hercegovine. Na taj način otvorena je mogućnost da građani FBiH finansiraju budžetske deficite u entitetu RS.
 
Pravdanje izbora SNSD-ovog ministra finansija i trezora BiH podrškom setu tzv. „evropskih zakona“ u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dokazuje izostanak bilo kakvog razumnog utemeljenja u novom „Trojkinom“ ustupku Miloradu Dodiku. Ne samo da ti zakoni moraju proći parlamentarnu proceduru i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, gdje su glasovima delegata SNSD-a već obarani, već sadržajem ne odgovaraju potrebama unapređenja pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i zahtjevima koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska unija.
 
Potvrđuju to reakcije Delegacije Evropske unije u BiH, OHR-a i OSCE-a i stranih ambasada iz juna ove godine na sadržaj Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH kojeg je u formi nacrta usvojilo Vijeće ministara BiH, ali i sam sadržaj usvojenog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH. Naime, u članu 26. usvojenog Prijedloga navodi se da će „u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog zakona Parlamentarna skupština BiH donijeti Zakon o VSTV-u koji će biti usklađen sa standardima EU, kako je predviđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU“.
 
Ovim sam tekst predloženog Zakona o VSTV-u konstatuje da ne zadovoljava standarde EU i ne ispunjava obavezu Bosne i Hercegovine iz Mišljenja Evropske komisije.
 
Odluka zastupnika „Trojke“ da podrže izbor novog SNSD-ovog ministra finansija i trezora BiH u kontradiktornosti je i u odnosu na ranije javno proklamovane principe, prema kojima je izbor ministra neprihvatljiv ukoliko se istovremeno ne usvoji cjelokupan set „evropskih zakona“, koji uključuje i Zakon o sudovima BiH i Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Uzimajući u obzir činjenicu da ti zakoni nisu ni razmatrani, jasno je da je „Trojka“ ponovo pogazila data obećanja i zagovarane principe.