- U okviru projekata koje želim kao načelnik Općine Stari Grad realizirati, jeste izgradnja fudbalskog terena za potrebe svih fudbalskih klubova općine Stari Grad i naravno da omogućimo da djeca na prostoru Faletića koriste ove blagodati koje nam je priroda podijelila. Ovim fudbalskim terenom riješili bi dugogodišnji problem sportista Starog Grada. Mislim da je ovo jedan od najprioritetnijih zadataka koji se treba staviti u poziciju svakog načelnika, pa naravno i mene kada sutra budem sjeo na tu poziciju - mišljenja je Pušina.