Nakon duže, a opravdane pauze, bila je ovo prilika da se skupštinski zastupnici upoznaju sa rezultatima dosadašnjeg rada, ali i planovima za naredni period. Osim toga, jednoglasno je dato povjerenje i novim potpredsjednicima KO SDA SBK, a te funkcije će u narednom periodu obnašati Kenan Dautović i Elvedin Mušanović.

O današnjoj sjednici više je rekao predsjednik KO SDA SBK Asim Mekić: