Potpredsjednici SDA BiH

POTPREDSJEDNICI SDA
MANDATNI PERIOD 2019-2023.

DŽAFEROVIĆ ŠEFIK
RAMIĆ EDIN
ZVIZDIĆ DENIS
DEDIĆ ŠEMSUDIN
SOFTIĆ SAFET
MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA
OSMANOVIĆ ADIL
ZAIMOVIĆ MIRSAD