Ovim prijedlogom zakona se omogućava donošenje privremene odluke kojom se rok za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a pomjera sa 10. u mjesecu do posljednjeg radnog dana u mjesecu.

Ovakva odluka moze važiti za period do 90 dana, uz mogućnost da Vijeće ministara BiH istu može produžiti za još devedeset dana.

"Usvajanjem ove dopune Zakona o PDV-u bila bi ispunjena jedna od ključnih mjera koju od početka pandemije koronavirusa od državnog nivoa, odnosno od Vijeća ministara BiH traže realni sektor i ukupna poslovna zajednica, a koja bi značajno pomogla u saniranju ekonomskih problema i zastoja privrednih djelatnosti izazvanih štetnim djelovanjem pandemije koronavirusa", poručio je Zvizdić.

KLIX