„Nije tragedija oboljeti od karcinoma, ali je tragično živjeti u neznanju,
biti nemaran prema sebi i svome zdravlju – zdravlje je život“

 

Organizacija Žene SDA BiH, uz podršku i u saradnji sa potpredsjednicom Federacije Bosne i Hercegovine dr.Melikom Mahmutbegović, održale su okrugli sto u povodu obilježavanja „Ružičastog oktobra“, Međunarodnog mjeseca borbe protiv karcinoma dojke.

„Karcinom dojke najčešća je maligna bolest i nažalost jedan od vodećih uzroka smrtnosti kod žena, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svijetu. Posljednjih godina bilježi se značajniji porast oboljenja, posebno među mlađim ženama“, istakla je potpredsjednica FBiH dr.Melika Mahmutbegović. „Potrebno je istrajno i uporno raditi na tome da se svakoj ženi pojedinačno ukaže na značaj pregleda i samopregleda dojke, kako bi pravovremeno reagovale u slučaju bolesti. Za pozitivan ishod liječenja kod karcinoma dojke posebno su važna dva faktora: vrijeme i rana dijagnostika“, naglasila je dr. Mahmutbegović.

Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Sebija Izetbegović istakla je da zabrinjava porast broja, u fertilnom dobu mladih žena koje su obolile od karcinoma dojke i koje liječničku pomoć, po prvi put, zatraže u već poodmaklom stadiju bolesti. „Ovo je vrlo zabrinjavajući trend koji se, proaktivnim pristupom i medicinskom promotivnom kampanjom na terenu i prema našim sugrađankama može značajno reducirati. Žene trebamo ohrabriti i ne dopustiti da se osjećaju same i odbačene, kako od porodice i prijatelja, tako i od društvene zajednice u cjelini. Najšira društvena zajednica se mora educirati u pravcu da oboljeti od karcinoma dojke nije sramota, a djevojke i žene ohrabriti da se redovno podvrgavaju kontrolnim pregledima, da se samopregledaju i na vrijeme reaguju jer je prevencija apsolutno moguća – dijagnoza karcinoma nije kraj života, ali to podrazumjeva redovne kontrole i ranu dijagnostiku.“, naglasila je prof. dr.Izetbegović. Još je i dodala da se maligna oboljenja kod žena ne smiju tabuizirati i da se moraju učiniti maksimalni napori u pravcu senzibilizacije žena.

Nažalost, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u okruženju koja nema registar oboljelih od malignih bolesti. Evidenciju vode entiteti. U Zavodu za javno zdravstvo FBiH kažu kako godišnje od raznih oblika karcinoma oboli oko 5.000 ljudi.

Prema lokalizaciji, vodeći su rak dojke (23,4%), zatim rak disajnog trakta (pluća, bronhi, traheja) (7,4%), te rak tijela maternice (7,0%) od svih novodijagnosticiranih neoplazmi u žena. Rak dojke je i dalje daleko najčešća lokalizacija raka u žena.

„Vodimo računa o svom zdravlju, djelujmo preventivno kako bi spriječili tragičan ishod bolesti pravovremenom intervencijom. Nije tragedija oboljeti od karcinoma, ali je tragično živjeti u neznanju, biti nemaran prema sebi i svome zdravlju. Ne smijemo zaboraviti da je zdravlje život o kojem moramo voditi računa svakoga dana“, poručeno je sa okruglog stola.

Prim.dr.spc.Selvedina Sarajlić-Spahić i mr.med.sci.Zumra Begić su još jednom ukazale na značaj rane dijagnostike, te podvukle činjenicu da je medicina na polju dijagnostike i liječenja karcinoma dojke u posljednjih 15-tak godina napravila snažne iskorake koji znače potpuno ozdravljenje oboljelih i nastavak normalnog životnog toka. Preduslov za ovakav uspjeh medicine je razbijanje društvenih, porodičnih i ličnih stigmi, kao i razvoj nacionalnog screening projekta kojim će biti obuhvaćena ženska populacija i kojim će se krenuti prema osjetljivim kategorijama djevojaka i žena.

Također je naglašeno da je neophodno zbog lakšeg i efikasnijeg planiranja borbe protiv ove bolesti osigurati registar oboljelih i sistemski rješavati probleme kancerogenih bolesti stanovništva jer ćemo, tek sa uspostavom centralnog registra/baze podataka početi prakticirati naučnu medicinu, naglašeno je.

Na kraju je predsjednica organizacije Žene SDA Kenela Zuko rekla da će žene SDA biti nosilac aktivnosti organizacije tribina na kojima će djevojke i žene biti upoznate sa naučnim, životnim i svim drugim aspektima borbe protiv karcinoma dojke, na koji otpada čak 22,6% svih karcinoma kod žena. Također je zaključeno da će zastupnici SDA u kantonalnim skupštinama kao i naši zastupnici u Parlamentu Federacije BiH i u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicirati pokretanje preventivnih screening projekata otkrivanja karcinoma dojke u ranoj fazi, kao, zasigurno najbolji oblik prevencije i liječenja ove maligne bolesti!