Povod za posjetu je bilo upoznavanje s djelatnošću i dnevnim aktivnostima ove ustanove, kategorijama i broju korisnika, problemima i poteškoćama, s ciljevima usmjerenim na povećanje nivoa kvaliteta života osoba koji borave, kao i s transformacijom ustanove, procesu deinstitucionalizacije, realiziranim projektima, a posebno s projektima koje Zavod "Drin" namjerava u narednom periodu da realizira a za koje će biti potrebna podrška nadležnih tijela.

Posjetom odjeljenjima, koja je usljedila nakon razgovora, Zuko je imala priliku i da se lično upozna sa svim što je prezentirano.

Uvažavajući sve to, kao i zatečeno stanje, Zuko je izrazila spremnost za delegiranje problema i podršku prilikom realizacije plana stvaranja kvalitetnijih uvjeta boravka korisnika u Zavodu "Drin".

FAKTOR