1. Zahtijevamo od Vlade FBiH  i kantonalnih vlada  striktnu implementaciju propisanih epidemioloških mjera,  kao i na sankcioniranje prekršioca.

Nadležne institucije trebaju razmotriti eventualno uvođenje restriktivnijih mjera u cilju sprečavanja daljeg širenja koronavirusa. Pozivamo građane da se u interesu zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja ostalih ponašaju odgovorno i da poštuju propisane mjere. Sarajevo se pretvara u najveći klaster u Evropi i prijeti mu italijanski scenario. Također, u Sarajevu je potrebno borbu protiv COVID-19 efikasnije provesti na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.

Od nadležnih nivoa vlasti tražimo da osiguraju sredstva za dodatne kapaciteta izolatorija u kliničkim centrima i bolnicama na području FBiH.

2. Tražimo da Vijeće ministara BiH  bez odlaganja usvoji kriterije za dodjelu i implementaciju sredstava predviđenih budžetom institucija BiH, za saniranje ekonomsko-socijalnih posljedica pandemije COVID-19.

Očekujemo da Vijeće ministara, u saradnji sa svim nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama, pokrene potrebne procedure u cilju pravovremene nabavke vakcina protiv COVID-19.

3. Pozivamo da se ubrza realizacija postojećih investicija, poput izgradnje Koridor Vc, brzih cesta, i projekata u okviru energetskog sektora, za koje su već ranije osigurana sredstva. Tražimo da se ubrzaju procedure koje će osigurati dodatno investiranje u infrastrukturu i energetiku iz programa potpore EU za Zapadni Balkan. Realizacija ovih projekata dat će snažan poticaj za očuvanje radnih mjesta i razvoj ekonomskog sistema.

Od Vlade FBiH i Parlamenta FBiH tražimo hitno donesu posebne zakone kojima će se osigurati podrška najugroženijim sektorima poput hotelijerstva, turizma i drugih.

4. S obzriom na to da je Institut za mjeriteljstvo BiH, koji je jedini ovlašten da daje stručno mišljenje, ocijenio da su ranije nabavljeni respiratori namijenjeni za stacionarnu  upotrebe, pozivamo nadležne isntitucije da izvrše njihovu raspodjelu po medicinskim ustanovama na području FBiH.

5. Pozivamo Ministarstvo sigurnosti BiH da hitno sačini plan mjera sa jasno definisanim ciljevima, nosiocima aktivnosti, rokovima i potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima s ciljem usporavanja ulaska migranata u BiH, smještaja u migrantske centre, povratka u zemlje iz kojih dolaze u BiH i smanjenjem njihovog prisustva među domicilnim stanovništvom.

6. Podržavamo peticiju Majki Srebrenice kojom od Visokog predstavnika u BiH traže donošenje zakona o zabrani negiranja genocida i poništenje odlikovanja ratnih zločinaca u entitetu RS.

7. Pozdravljamo realizaciju tri od osam prioriteta Evropske komisije sadržanih u Mišljenju o zahtjevu za članstvo BiH u EU, a koji se odnose na održavanje izbora u Mostaru, Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje i Strategiju reforme javne uprave.

Pozivamo na što skorije usvajanje revidirane  državne Strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Tražimo od  Vijeća ministara BiH da u parlamentarnu proceduru  uputi Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sukobu interesa, izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i Akcioni plan za provedbu Strategije reforme javne uprave.

8. Pokušaji povezivanja organizacije i izbornog modela za grad Mostar i grad Travnik su potpuno neutemeljeni i služe isključivo u predizborne svrhe. SDA nikada nije, niti će biti dijelom takvih pregovora i dogovora. Mostar je zbog svoje specifičnosti, a posebno zbog ratnog stradanja, tretiran Washingtonskim i Dejtonskim sporazumom, a zatim i odlukama Visokog predstavnika, što nije slučaj sa Travnikom.

9. Predsjedništvo SDA poziva sve  probosanske političke stranke na zajednički nastup na lokalnim izborima u Gradu Mostaru  sa jedinstvenom listom za Gradsko vijeće.

10.  Ovlasti Vijeća naroda u RS ne mogu biti reducirane – one moraju biti zadržane, a ovlasti Doma naroda Parlamenta Federacije i Vijeća naroda RS moraju biti izjednačene – narodi i građani u BiH moraju biti jednaki pred Ustavom i zakonom, što je narušeno usvajanjem asimetričnih rješenja.

11.  SDA će preko svojih predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti tražiti da se trasa autoputa Banja Luka-Prijedor locira tako da se izbjegne ugrožavanje imovine Bošnjaka  povratnika i funkcionalnost njihovih naselja na teritoriji grada Prijedora.

12. Trebinje nije srpski grad, RS nije srpski entitet – oboje pripadaju BiH i svim njenim narodima i građanima. Rješenje za Kosovo i BiH neće biti povezivano, jer rješenje za BiH je postignuto prije 25 godina u Dejtonu. Jedina poveznica BiH i Kosova su zločini i etnička čišćenja počinjena od srpske strane. Politika secesionizma i nacionalizma neće rezultirati  podjelom BiH, ali će dovesti do novih političkih, a time i ekonomskih problema, i u najgorem scenariju do novih konflikata.

13.  Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je upao u grešku svojih prethodnika iz HDZ – pomaže hrvatskom narodu na način da toleriše zločine HVO – to nije ni dobrosusjedski, ni evropski, niti civilizacijski pristup, i neće pomoći ni Hrvatima u BiH, niti oporavku odnosa BiH i Hrvatske, niti ugledu koji bi država Hrvatska trebala da uživa u svijetu i Evropi. Predsjednik Milanović je trebao uložiti truda da se opuženi Zlatan Mijo Jelić isporuči BiH i da odgovara za strahovite zločine počinjene na području Mostara.

14. SDA smatra da ima djelomične istine u stavu Dragana Lukača da je iz BiH ispirisan niz terorističkih radnji u svijetu. Podsjećamo da su Breivik, kao i teroristi sa Novog Zelanda bili inspirisani ratnim zločincima Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladiće, Zbog toga pozivamo Lukača da se oštro obračuna sa onima koji slave lik i djelo ovih ratnih zločinaca.

15. SDA će pokrenuti aktivnosti na rješavanju statusnih prava Bošnjaka u entitetu RS sa ciljem izjednačavanja prava i usklađivanja ustava RS sa ustavom BiH.

SDA podsjeća da je kompletno političko rukovodstvo bosanskih Srba osudjeno za udruženi zločinački poduhvat i genocid kao i mnogi lokalni članovi kriznih štabova te bi se davanje novčanih primanja ovim zločincima moglo smatrati nagradom za učinjeni zločin.

16. Predsjedništvo SDA je usvojilo kriterije i smjernice za utvrđivanje kandidatskih listi za lokalne izbore 2020.

17. Donesena je odluka o imenovanju Glavnog operativnog izbornog štaba na čelu sa Halidom Genjcem.