1. Glavni odbor SDA poziva Evropsko vijeće da Bosni i Hercegovini odobri otvaranje pregovora u martu ove godine. Potpuno smo svjesni da aktuelna vlast nije u stanju da ispuni ni najminimalnije uvjete postavljene pred njih. Unatoč takvoj vlasti, a ne zbog njih, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti pozitivan stav Evropskog vijeća, uzimajući u obzir ukupnu geopolitičku situaciju.

Vladajuću koaliciju pozivamo da hitno ispuni preostale uvjete za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, koji se ogledaju u usvajanju paketa 3+1.

Pozdravljamo aktivnosti rukovodstva i parlamentaraca iz SDA i drugih opozicionih stranaka zahvaljući kojima je usvojen Zakon o sprječavanju pranja novca. SDA je u proceduru uputila i Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je također jedan od uvjeta za otvaranje pregovora i pozivamo vladajuću koaliciju da taj Prijedlog podrži. Od stranaka na vlasti tražimo da konačno usaglase Zakon o sudovima, kojim se neće smanjivati nadležnosti Suda BiH, te ga uputi u proceduru.

2. Glavni odbor SDA smatra da dogovor predsjednika SNSD-a, HDZ-a i stranaka Trojke, postignut na Dodikovom privatnom imanju, predstavlja novu opasnost po interese države i Bošnjaka, posebno na području entiteta RS.

Ukoliko bi se odredbe tog sporazuma implementirale, dovele  bi do  nepopravljive štete, čak i veće od one koju je SDP prije nekoliko godina napravio glasanjem za Zakon o prebivalištu.

S obzirom da nakon kritika javnosti i predstavnika međunarodne zajednice predstavnici Trojke neuvjerljivo negiraju postojanje dogovora, a drugi akteri ih ucjenjuju prijetnjama da će objaviti snimke sa sastanka, predsjednici SDP-a, NiP-a i Naše stranke su dužni da sami objave audio zapis ili stenogram sa sjednice.

Javnost u Bosni i Hercegovini ima pravo znati šta se tačno desilo u Laktašima, i na šta je Trojka sve pristala. To se naročito odnosi na po državu opasne detalje dogovora o Ustavnom sudu BiH i CIK-u po mjeri Dodika i Čovića, te Izbornom zakonu po mjeri HDZ-a. 

3. Glavni odbor SDA smatra neprihvatljivim izmjene Izbornog zakona BiH kojim se na drugačiji način uređuje izbor članova Predsjedništva BiH, bez prethodne izmjene Ustava BiH. Izmjene Izbornog zakona BiH bez prethodne izmjene Ustava BiH nije implementacija odluka Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Bosna i Hercegovina jedino ima obavezu da, u skladu sa odlukama međunarodnih i domaćih sudova, osigura jednaka prava svim građanima Bosne i Hercegovine kod kandidovanja za Predsjedništvo BiH.

Izmjena Izbornog zakona BiH, bez prethodne izmjene Ustava BiH kojima bi se brisale etničke odrednice, značila bi još jednu potvrdu diskriminacije građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda.

4. Glavni odbor SDA ocjenjuje neprihvatljivim da se međunarodne sudije u Ustavnom sudu BiH zamijene domaćim sudijama. Troje međunarodnih sudija koji ne mogu biti državljani susjednih država su važan elemenat stabilnosti ustavnog sistema Bosne i Hercegovine i garant dosljedne primjene Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja se nalazi u odnosu supremacije naspram domaćeg prava.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima autonoman položaj i predstavlja vrhovnu sudsku instancu u Bosni i Hercegovini. Njegova struktura i način funkcionisanja su određene Ustavom, te se ta pitanja ne mogu uređivati posebnim zakonom, a naročito se u Ustavni sud ne može uvoditi etnička struktura ili etnički veto na odluke.

5. Glavni odbor SDA smatra da dogovor Trojke, SNSD-a i HDZ-a iz Bakinaca o smjeni članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine predstavlja nezakonit pokušaj stavljanja ovog tijela pod političku kontrolu.

Protivzakonita je smjena članova Centrale izborne komisije na osnovu političkog dogovora vladajuće većine. Članovima Centralne izborne komisije mandati mogu prestati samo na osnovu jasno propisanih zakonskih razloga, a ne nikako na osnovu želja vladajuće većine. Nasrtaj vladajuće većine na Centralnu izbornu komisiju ustvari predstavlja pokušaj da se izborni proces stavi pod njihovu kontrolu.

6. Glavni odbor SDA ocjenjuje da je neprihvatljivo izmještanje sjedišta Apelacionog suda Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, a posebno je neprihvatljivo reduciranje postojećih nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine, kao i bilo koje rješenje po kojem Apelacioni sud ne bi imao ulogu ujednačavanja sudske prakse na području cijele BiH.

7. Glavni odbor SDA poziva Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Christiana Schmidta da iskoristi Bonske ovlasti i nametne izmjene Izbornog zakona koje se odnose na integritet izbornog procesa.

Prijedlog zakona kojeg je uputila SDA je usvojen u Zastupničkom domu PSBiH, ali vladajuća koalicija SNSD-HDZ-Trojka sprečava njegovo usvajanje u Domu naroda. Iz tih postupaka je bjelodano jasno da vladajuća koalicija ne želi da se spriječe izborne krađe i manipulacije, te da izbori u Bosni i Hercegovini budu fer i pošteni.

Posebno je licemjeran odnos stranaka Trojke koje godinama vode populističku politiku po ovom pitanju, čiji su predstavnici u Zastupničkom domu podržali prijedlog SDA, da bi se onda nakon sporazuma iz Laktaša priklonile stavovima SNSD-a i HDZ-a i spriječile hitno usvajanje ovog zakona.

8. Glavni odbor SDA poziva vladajuću koaliciju u Federaciji BiH da bez odlaganja na dnevni red stavi Prijedlog zakona o plinovodu “Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska”, kojeg je u proceduru uputila SDA.

Podsjećamo da je ovaj zakon ranije usvojen u Predstavničkom domu, ali je odlukom aktuelne Vlade FBiH bez opravdanog razloga povučen iz procedure. Usvajanjem tog zakonskog rješenja bi se stvorile pretpostavke za realizaciju ovog strateškog energetskog projekta za FBiH koji, pored unapređenja energetske stabilnosti FBiH, ispunjava i obavezu Bosne i Hercegovine za diverzifikacijom izvora i pravaca snabdijevanja energentima.

SDA se odlučno protivi zahtjevu HDZ-a o formiranju novog preduzeća koje bi upravljalo Južnom interkonekcijom.

9. Glavni odbor SDA poziva pravosuđe da konačno počne u praksi primjenjivati odredbe Krivičnog zakona BiH koje se odnose na negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

Glorificiranje ratnih zločinaca, u čemu prednjače čelnici SNSD-a i HDZ-a, osim osude javnosti, moraju se početi i krivično kažnjavati.

10. Glavni odbor SDA osuđuje očigledne zloupotrebe i instrumentalizaciju pravosuđa u političke svrhe. Zakoni se moraju primjenjivati jednako na svakog građanina, što u dosadašnjoj praksi očigledno nije bio slučaj, naročito u predmetima koji se odnose na ratne zločine i korupciju. U bh. pravosudnom sistemu postoji značajan broj časnih profesionalaca, ali nažalost i veliki broj onih koji zloupotrebljavaju svoj položaj u pravosuđu.

Stoga, Glavni odbor SDA poziva da se hitno provede temeljita reforma pravosudnog sistema, koja bi bila usklađena sa evropskim standardima.

11. Glavni odbor SDA poziva pravosudne institucije da istraže i procesuiraju ozbiljne i teške optužbe koje se odnose na veze rukovodstva Naroda i pravde sa narko-kartelom, a na osnovu informacija do kojih se došlo putem Sky aplikacije.

Tvrdnje kriminalaca da „ne mogu ostvariti saradnju sa SDA i njenim rukovodstvom“, te da im je zbog toga potrebna neka nova stranka, bacaju sasvim novo svjetlo na ukupne odnose na političkoj sceni BiH i stvarne motive pojedinih političkih aktera.

12. Glavni odbor SDA poziva rukovodstva BHRT-a, FTV-a i Elektroprivrede BiH da potpišu ugovor kojim bi se nastavilo prikupljanje pretplate, na način kako je to činjeno i prethodnih godina.

Funkcionisanje javnih medijskih servisa i egzistencija uposlenika BHRT-a i FTV-a dovedeni su u pitanje zbog očiglednog pokušaja uvođenja političke kontrole, posebno na FTV.

Ucjena predsjednika NiP-a da će problemi finansiranja javnih medijskih servisa, FTV-a i BHRT-a, biti riješeni kada budu instalirani kadrovi „koji rade onako kako politike Trojke od njih traže“, skandalozan je nasrtaj na slobodu medija.

Javni medijski servisi moraju biti u službi građana, koji ih i finansiraju, a ne u službi vlasti, kako bi to u autokratskom maniru željeli iz Trojke.

13. Glavni odbor SDA upozorava na talas nasilja na području Federacije i povećan broj ubistava, naročito onih u kojima su žrtve žene.

Od policijskih struktura, pravosuđa i drugih nadležnih institucija tražimo pojačane i efikasnije aktivnosti na prevenciji, otkrivanju i najstrožijem kažnjavanju teških krivičnih djela. Pozivamo i na pojačanje kontrole unutar policijskih struktura, te na izmjene zakona kojima bi se postrožile kazne za izvršioce.

14. Glavni odbor SDA smatra da je, uzimajući u obzir prednosti ustavne pozicije Distrikta Brčko i važnost njegove geostrateške pozicije, neophodno pristupiti pripremi i realizaciji projekta izgradnje gasne interkonekcije na pravcu Županja – Orašje – Brčko – Tuzla, što će omogućiti najkraću vezu snabdijevanja gasom sa evropskog tržišta i dostupnost ovog energenta privredi i stanovništvu Posavskog i Tuzlanskog kantona, te Distrikta Brčko.

15. Glavni odbor SDA smatra neprihvatljivim bilo kakve promjene ranije utvrđene trase autoputa Beograd – Brčko – Sarajevo, koje su usaglašene na sastanku održanom 6. septembra 2022. godine u Brčkom.