1. Glavni odbor SDA pozdravlja presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Kovačević protiv Bosne i Hercegovine“, kojom je utvrđeno da je postojeći način izbora članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz dvije izborne jedinice, odnosno dva entiteta, diskriminatoran, te da ga je neophodno izmijeniti.

Ova presuda, uz ranije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima „Sejdić-Finci“, „Zornić“, „Pilav“, „Šlaku“ i „Pudarić“, mora biti temelj svih budućih razgovora o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakonodavstva. Bilo kakva rješenja koja su u suprotnosti sa suštinom ovih presuda, ili kojima se njihova provedba dodatna otežava, su neprihvatljiva.

Pozivamo sve političke subjekte koji su zastupljeni u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na što skorije iznalaženje rješenja za provedbu svih presuda Evropskog suda za ljudska prava.

2. Glavni odbor SDA najoštrije osuđuje poziv vlasti entiteta RS na današnje okupljanje građana na entitetskoj liniji i obustavu saobraćaja na 30 minuta.

Ovim činom ne samo da se podižu međuetničke tenzije i narušava sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini već se i direktno krši Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da entiteti neće ometati punu slobodu kretanja u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Pozivamo EUFOR da reaguje u skladu sa mandatom propisanim Dejtonskim mirovnim sporazumomom koji im, između ostalog, nalaže obavezu sprječavanja ometanja kretanja civilnog stanovništva.

Ističemo da je ograničavanje kretanja krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, te pozivamo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da, ukoliko se saobraćaj preko međuentitetske linije obustavi, procesuira sve odgovorne za taj protivustavni i nezakoniti čin.

3. Glavni odbor SDA poziva Vijeće za provedbu mira BiH i bosanskohercegovačko pravosuđe da se konačno prestanu povlačiti pred agresivnom politikom Milorada Dodika, koja predstavlja nastavak predratne „balvan politike“ sa nesagledivim štetnim posljedicama.

Vladavina zakona se mora odnositi na sve građane Bosne i Hercegovine, uključujući i Milorada Dodika. Nakon neprocesuiranja afera vezanih za kupovinu vile u Beogradu, ikone, protivustavnog referenduma i negiranja genocida, dalje amnestiranje Milorada Dodika nakon suprotstavljanja izvršenju odluka Visokog predstavnika i napada na ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine je nedopustivo.

S tim u vezi, Glavni odbor SDA naglašava neophodnost temeljite reforme bosanskohercegovačkog pravosuđa u skladu sa standardima Evropske unije i s ciljem jačanja vladavine prava.

Usvajanje zakonskih rješenja kojima se ne ispunjavaju uvjeti Evropske komisije i koji predstavljaju korak nazad u odnosu na postojeće stanje, što je slučaj sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Nacrtom zakona o sudovima BiH, nanosi ogromnu štetu nastojanjima da se unaprijedi stanje u bosanskohercegovačkom pravosuđu.

4. Glavni odbor SDA poziva na hitno usvajanje mjera i provođenje aktivnosti koje će prevenirati i spriječiti porodično, rodno zasnovano, vršnjačko i svako drugo nasilje.

Insistiramo na izmjenama Krivičnog zakona BiH, Krivičnog zakona FBiH i ostalih zakonskih odredbi i propisa kojima će se postrožiti sankcije za prekršitelje, te na izmjenama propisa kojima će se osigurati mnogo efikasnija zaštita i zbrinjavanje žrtava nasilja.

5. Glavni odbor SDA oštro osuđuje napade, prijetnje i pritiske na bošnjačke povratnike u entitetu RS, koji su eskalirali u posljednjim mjesecima. Dajemo punu podršku zahtjevima udruženja žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu kojim se od Visokog predstavnika Christiana Schmidta traži da u skladu sa svojim mandatom osigura provođenje Ustava entiteta RS i donese odgovarajuće odluke kojima će se omogućiti povećanje broja Bošnjaka i Hrvata u policijskim sturkturama entiteta RS, kao i da u sredinama u kojima je broj povratnika značajniji, na rukovodećim pozicijima u lokalnim policijskim strukturama budu pripadnici bošnjačkog i(li) hrvatskog naroda.

Aparthejd nad Bošnjacima i Hrvatima u entitetu RS, uz ostalo, baziran je na protivustavnom nacionalnom debalansu u institucijama ovog entiteta, a naročito u sigurnosnom sektoru.  Nedopustivo je da je u MUP-u RS zaposleno svega 4,7 posto Bošnjaka i 0,9 posto Hrvata. Taj postotak prema članu 97. Ustava RS mora biti usklađen sa popisom iz 1991. godine, po kojem je u tom trenutku na području ovog entiteta živjelo 29 posto Bošnjaka i 9 posto Hrvata. Trenutni broj uposlenih je čak trostruko manji od broja Bošnjaka i Hrvata i prema popisu iz 2013. godine.

Pozivamo Visokog predstavnika Christiana Schmidta da konačno pokaže da je visoki predstavnik za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ne samo za entitet FBiH, te da iskoristi svoje ovlasti i hitno donese mjere koje će unaprijediti status i sigurnost Bošnjaka i Hrvata u entitetu RS.

6. Glavni odbor SDA osuđuje dosadašnju popustljivu politiku stranaka tzv. „Trojke“ prema SNSD-u i HDZ-u BiH, koja se ogleda u prepuštanju važnih institucija i ustupcima na štetu države i bošnjačkog naroda.

Ustupanje kontrole nad finansijskim i sigurnosnim sektorom u Bosni i Hercegovini SNSD-u je već rezultiralo nesagledivim štetnim posljedicama, poput najavljene izmjene koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a kojim će entitetu RS na štetu Federacije BiH na godišnjem nivou pripadati oko 100 miliona KM više nego što je to do sada bio slučaj.

Pristajanje na zahtjeve SNSD-a i HDZ-a BiH kojima su izmijenjeni ranije pripremljeni zakoni čije usvajanje je obaveza iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji nanosi veliku štetu evropskim aspiracijama Bosne i Hercegovine i regulaciji oblasti na koje se ti zakoni odnose. Usvajanje takvih zakona, koji se nastoje predstaviti kao „evropski“ i koje su već kritikovali Delegacija Evropske unije, OHR, OSCE, strane ambasade i međunarodne organizacije, sasvim sigurno neće kamuflirati katastrofalne ustupke SNSD-u i HDZ-u BiH.

Pozivamo stranke „Trojke“ da prestanu sa trgovanjem interesima države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda u zamjenu za ostanak na vlasti.

7. Glavni odbor SDA ocjenjuje da je rezultat rada nametnute Vlade Federacije BiH u prva četiri mjeseca mandata veoma loš.

Uprkos činjenici da im je prethodna vlada ostavila pune budžete, fondove, javna preduzeća sa pozitivnim poslovnim rezultatima i spreman niz reformskih zakonskih rješenja, nametnuta Vlada je skoro isključivo posvećena imenovanjima vlastitih kadrova, i to nerijetko potpuno nestručnih. Jedini ostvareni rezultat je usvajanje Zakona o civilnim žrtvama rata i seta energetskih zakona, koje je im je ranije pripremila Vlada na čijem je čelu bio Fadil Novalić, s tim da su energetske zakone unazadili amandmanima HDZ-a koji su prethodnoj vladi bili neprihvatljivi.

Pozivamo Vladu FBiH i rukovodstva oba doma Parlamenta FBiH da hitno u parlamentarnu proceduru vrate set fiskalnih zakona i Zakon o minimalnoj plaći, koje je pripremila prethodna Vlada, a kojima je predviđeno smanjenje doprinosa i povećanje plaća. Usvajanje ovih zakonskih rješenja ključno je za nastavak ekonomskog razvoja FBiH i poboljšanja statusa radnika i povećanje njihovih primanja.