Na koji način ustanova na čijem ste Vi čelu, može pomoći zdravstvenim radnicima i građanima Sandžaka?

,,Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, zaista ima želju da pomogne narodu Sandžaka s obzirom na činjenicu da smo saznali da je tamo vrlo teško stanje, da je veliki broj zdravstvenih radnika zaražen i pozitivan na korona virus, dobili smo čak i neke snimke koje su nam kolege iz Sandžaka slale pa željeli bi smo da pomognemo. Ja sam već u komunikaciji dva dana sa kolegama, pokušavamo da skupimo određeni broj ljekara i medicinskih tehničara. U komunikaciji sam također sa direktorom Kliničkog centra Tuzla i sa direktorom Hitne pomoći Kantona  Sarajevo.

Mi smo voljni i spremni, ali nam trebaju neki detaljniji podaci koje očekujemo od vaših direktora i ostalog menadžmenta. Takođe bi nam bilo važno da se to reguliše na državnom nivou, dakle pretpostavljam, danas će naše Vijeće ministara o tome razgovarati, pošto bi naše ekipe morale dobiti dozvolu za ulazak u drugu državu i licence za rad sa bolesnicima.

Mi smo dobili podatke, zaprepašćujuća je činjenica da vam je 20 ljekara i 40 sestara pozitivno i to je bilo prije četiri dana. Tako da je moguće i da je više osoba pozitivno u zdravstvenoj ustanovi s obzirom na to da su oni bili u stalnoj komunikaciji. Mi smo spremni da pomognemo, mi smo u stalnoj komunikaciji ko bi sve išao, takođe smo spremni da pomognemo u ljekovima i materijalu s tim što naravno to ne bi bili materijali koji pripadaju ustanovama koje sam navela, tj. Kliničkom centru, nego bi se mi potrudili da se obezbjedi kupovina od onih koji su u stanju da nam pomognu finansijski.

Jučer sam imala razgovor sa našim reisu-l-ulemom, gospodinom Kavazovićem, koji mi je rekao da će Islamska zajednica biti finansijska podrška u smislu kupovine zaštitnih odijela, lijekova i ostalog što je potrebno.

Direktor Hitne pomoći je već uspostavio komunikaciju sa ljudima iz Sandžaka koji bi obezbijedili smještaj za naše osoblje, koji bi morao biti apsolutno čist i sterilisan,  tako da naše osoblje bude adekvatno zaštićeno, a mi bi naravno zašitnu opremu i sve ostalo nabavili jer ja želim da moje osoblje bude apsolutno zaštićeno u tim uslovima,, navodi prof. Izetbegović za Dnevnik RTVNP.

Preostalo je da se na nivou gradova i država napavi dogovor?

,,Pa jeste, bilo bi ljepo da se kolege obrate, bilo bi profesionalno i da napišu šta je to što njima u stvari treba. Mi imamo određene infektologe, anesteziologe, reanimatologe, određeni broj medicinskih tehničara, jednog izvanrednog ljekara iz hitne pomoći. Dakle, imamo jezgro koje bi mogli da pošaljemo, ali vam kažem da bi to moralo biti formalno pravno uređeno da ne bi bilo međudržavnih problema i da ne dođe do neprijatnosti u načinu rada na koji bi mogli da naiđu naši uposlenici,, izjavila je direktorica  Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Prof. dr Sebija Izetbegović.

RTVNP