Kako ste zadovoljni rezultatima Vašeg rada u prvih šest mjeseci 2020. godine?

- Od prvog dana kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika Sarajeva, cilj mi je bio ojačati grad u svakom smislu. Smatram da je svima jasno da nisam trošio vrijeme na marginalna pitanja već na ono što je suštinski važno - razvoj, integracije, uvođenje novih tehnologija i primjena evropskih standarda. Gradska uprava je uspjela stvoriti pozitivnu energiju, realizovati i pokrenuti mnoge kapitalne projekte, ali i desetke vrlo konkretnih, ništa manje važnih, od izgradnje i obnove infrastrukture, mostova, obnove sarajevskih česmi, čišćenja i obnove fasada, izgradnje turističke infrastrukture do iluminacije važnih objekata u centru i starom dijelu grada. Ova 2020. trebala je biti kruna našeg četverogodišnjeg mandata i ostvarivanje zacrtanog plana razvoja i napretka Sarajeva kao modernog i evropskog grada, funkcionlnog i dinamičnog. U međuvremenu, vanredne okolnosti izazvane koronavirusom promijenile su naš način života i navike, poremetile cijelom svijetu planove… Grad Sarajevo od marta, otkad je proglašena pandemija, vodi aktivnosti kao dio koordiniranog djelovanja institucija u borbi protiv ove najveće pošasti našega doba. Stavili smo u funkciju sve svoje resurse, donirali potrebna sredstva kako bismo pomogli i zaštitili naše građane, ali i zdravstvene radnike, policiju, inspektore, javna preduzeća koja su imala ključnu ulogu u suzbijanju širenja virusa. Grad Sarajevo se solidarisao i sa gradovima prijateljima iz cijeloga svijeta koji su bili pogođeni COVID-19. Osvijetljenjem Vijećnice u bojama gradova i država poput SAD-a, Irana, Katara, Italije, Španije, Turske, Hrvatske poslali smo poruke saosjećanja i podrške u ovim izazovnim vremenima. I danas smo u komunikaciji sa svojim pobratimskim i partnerskim gradovima, posebno regionalnim, razmjenjujemo informacije, iskustva, pružajući podršku jedni drugima.

Kakvi su Vaši planovi do kraja mandata?

- Budžet Grada Sarajeva za 2020. godinu u mnogome je razvojni. Međutim, okolnosti u kojima smo se našli dovele su do pada prihoda u budžet Grada, što znatno otežava realizaciju projekata. Gradska administracija jer inicirala da se Grad kreditno zaduži za šta smo dobili podršku gradskih vijećnika. Smatram da je važno da nastavimo sa investicijama, osiguramo radna mjesta i posao domaćim firmama. Pored oporavka bh. privrede i turizma što nam je i glavni cilj, svi projekti u koje će biti uloženo ostaju trajna vrijednost ovog grada i njegovih građana. Uz gradnju objekta Vidikovac sa vanjskim uređenjem, kreditnim sredstvima će se finansirati rekonstrukcija zgrade željezničke stanice Bistrik, "Muzeja Vijećnice", izrada glavnog projekat Kasarne Jajce i stavljanja u funkciju prostora Vječne vatre, novog administrativnog prostora Gradske uprave. Sredstva će biti utrošena i u izgradnju gradske biciklističke infrastrukture, sanaciju zacjevljenog dijela Bistričkog i Ramića potoka, iluminaciju objekata u Gradu Sarajevu, projekat izrade kanalizacionog sisteme za potrebe gornje stanice Trebevićke žičare, pjeskarenje kamenih zidova korita Miljacke, projekat sanacije tunela Ciglane, rekonstrukciju parka "FIS" i projekat zatvaranje terase bazena Otoka.

Posljednjih dana u medijima se pojavila priča oko dočeka nove 2018. godine u Sarajevu. Inspektorima federalne Finansijske policije sporan je izbor "MBA Centar" Sarajevo za koncert Zdravka Čolića. Možete li nam to pojasniti?

- Jedino što je u ovoj priči sporno je zapisnik Finansijske policije Federacije BiH koji je u potpunosti poništen. Jedini razlog je taj što nije bio utemeljen na realnim činjenicama i dokazima, nego kako je navedeno u Obrazloženju zaključka Federalnog ministarstva finansija "inspektori su bili subjektivni, paušalni, netačni, u dijelovima čak i maliciozni". Projekat "Sarajevo novogodišnji centar regije" koji je započet 2017. godine, a potom nastavljen i 2018, i 2019. i 2020. g. realiziran je u skladu sa svim procedurama za šta postoji uredna dokumentacija. Pored toga, postoje jasni pokazatelji koliko je to utjecalo na turizam bh. prijestolnice i njeno pozicioniranje kao top novogodišnje destinacije u regiji i šire. Grad Sarajevo je svake godine priredio kvalitetan, vrhunski muzički i zabavni novogodišnji show uz fantastičnu atmosferu u gradu - tri noći uzastopno! Sarajevsko novogodišnje slavlje je postalo uspješan brend i sa turističkog i sa ekonomskog aspekta. Svake godine smo obarali rekorde po broju posjeta; svi sarajevski hoteli po broju noćenja; turističke agencije prema broju aranžmana, Međunarodni aerodrom Sarajevo po broju putnika...

Po čemu će građani Sarajeva pamtiti Abdulaha Skaku kao gradonačelnika?

- Težili smo ka tome da Grad Sarajevo bude dostupan svim svojim građanima, da zajedno kreiramo duh partnerstva kako bismo radili na aktivnom zajedničkom podsticanju, u kreiranju boljeg, kvalitetnijeg okruženja i pozitivnih priča. Uloga grada kao jedinice lokalne samouprave i jeste da bude što efikasnija i bliža potrebama i interesima građana. Od početka mandata trudili smo se da naša administracija bude servis našim sugrađanima, primali smo i pohvale i kritike što je dobro, tako znamo u kojem smjeru treba koračati. Mislim da smo u tome uspjeli, i da je Sarajevo postalo svijetli primjer funkcionalne, lijepe i prosperitetne gradske cjeline. Također, bio sam svjestan brenda grada Sarajeva na regionalnoj i međunarodnoj sceni i pokušao to iskoristiti, da grad stavimo na mjesto koje zaslužuje.

Kakve su šanse da Abdulah Skaka bude gradonačelnik Sarajeva i nakon 2020. godine?

- Smatram da nije realno prognozirati šta će biti u narednom periodu. Moj plan je da povjerenje koje mi je ukazano, do kraja mandata opravdam najbolje što mogu. Koliko sam zajedno sa svojim saradnicima projekata inicirao i realizirao, odnosno događaja organizirao u korist grada i građana i da li zavređujem da ponovno budem na poziciji gradonačelnika, trebate pitati stanovnike Sarajeva.

FAKTOR