On je nazvao populističkim zaključke ASDA Jasmina Emrića u kojima on tvrdi da Bira ne treba biti migrantski centar. Također, Dedić je iznio stav da opcija nasilnog povratka migranata u Biru nikada nije postojala, niti bi je on kao takvu podržao.

"Vlasti na području Unsko-sanskog kantona smatrale su da će migrantska kriza potrajati nekoliko mjeseci, vrlo rado su primale donacije i dobro sarađivale sa međunarodnim organizacijama. Nakon toga dale su prešutnu saglasnost Vijeću ministara BiH za donošenje odluka o privremenim prihvatnim centrima u našem kantonu, a nakon 2 godine promijenile mišljenje", kazao je Dedić.

Kako je rekao, vlasti USK nisu pitale građane i nisu se protivile prilikom otvaranja centara zato što su pojedinci na određen način imali privilegije zapošljavanja sa visokim platama u Međunarodnoj organizaciji za migracije (lOM).

"Vrlo rado su prihvatali donacije od domaćih i međunarodnih institucija, štitili visoke i priviligirane zakupnine za privatne objekte u kojima su smješteni migranti (zakupnine od 15.000 eura pa naviše) itd.", istakao je Dedić.

Između ostalog, Dedić je tražio od Ministarstva sigurnosti da od međunarodnih i domaćih institucija prikupe i objave podatke o analitici utroška svih sredstava koja su namijenjena kao pomoć u rješavanju migrantske krize.

"Vlada FBiH je u 2019. godini doznačila 4 miliona KM za podršku u rješavanju migrantske krize, a Vlada Unsko-sanskog kantona još nije dostavila odgovor o utrošku ovih sredstava, bez obzira na veliki broj urgencija.

Zanimljivo je da su nakon 18 mjeseci čekanja jučer objavljeni podaci o utrošku sredstava Vlade USK, a još zanimljivija je stavka o 560 hiljada KM utrošenih za projektnu dokumentaciju 'Bihać siguran grad' umjesto za migrantsku krizu, o čemu gradska vlast u Bihaću nema nikakvih saznanja", kazao je Dedić.

Na kraju je inicirao da ministarstvo sigurnosti ubrza izgradnju privremenog prihvatnog kampa na Lipi kako bi najkasnije u naredna tri mjeseca svi migranti iz urbanih dijelova Grada Bihaća bili izmješteni i stavljeni pod kontrolu nadležnih institucija. Pored toga, u cilju rješavanja ove humanitarne i sigurnosne situacije, zatražio je da se migrantski centri otvore i u drugim dijelovima BiH, a podrška Vijeću ministara BiH u narednom periodu ovisit će, između ostalog, i od načina budućeg rješavanja migrantske krize.

Dedić se osvrnuo i na posljednje medijske istupe premijera USK Mustafe Ružnića koji je prozvao reisu-l-ulemu IZ u BiH Huseina ef. Kavazovića.

"Premijer USK je zloupotrijebio razgovor s reisu-l-ulemom , pokazujući na takav način da politika ASDA i njenih predstavnika ne bira sredstva napada na institucije i autoritete kako bi opstala na vlasti. Ružnićeve netačne i zlonamjerne tvrdnje da je neko prodao Unsko-sanski kanton slične su prozivkama koje smo skupo platili u prošlosti", zaključio je Dedić.

Podsjećamo, premijer USK Mustafa Ružnić nedavno je izjavio da sve ukazuje na to da požar u kampu Lipa kod Bihaća 23. decembra prošle godine, nisu izazvali migranti, nego neko kome odgovaraju "visoke kirije u Biri".

KLIX