Na 31. sjednici Općinskog vijeća, na inicijativu Klubova vijećnika opozicije (SDP, A-SDA, SBB) pokrenuto je pitanje opoziva načelnika općine Pale. Opozicija je razloge za pokretanje opoziva pravdala navodnim pritiscima i prijetnjama, što kategorički odbacujemo kao netačne i neistinite.

Načelnik Općine Pale Asim Zec dugi niz godina ovu funkciju obavlja u skladu sa zakonom i svim moralnim i ljudskim principima. Čovjek koji je u najteže dane stajao na prvoj crti odbrane, obnove i izgradnje. Krajnje je nečasno, na ovaj način stavljati mrlju na čovjeka koji je svoj odlazak najavio još sredinom prošle godine, a ovaj isti zakonodavni organ (Općinsko vijeće) je svojim Zaključkom tražilo od načelnika da svoju dužnost obavlja do kraja svog mandata, koji je udovoljio volji većine, obzirom da se radi o istinskom demokrati i čovjeku koji baštini prave vrijednosti.

Kompletna procedura pokretanja ove inicijative, nije u skladu sa pozitivnim propisima države i entiteta. Naime, u skladu sa članom 11. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, postupak opoziva načelnika ne može se voditi 100 dana nakon izbora načelnika, niti u izbornoj godini predvidenoj za lokalne izbore.

Stav Općinskog odbora SDA Pale je da je ova procedura nezakonita i pozivamo nadležne institucije da u skladu sa svojim ovlastima reagiraju i sankcioniraju svako nezakonito djelovanje.

Općinski Odbor SDA Pale FBiH, također osuđuje sramni istup vijećnice SDA, Emine Omerović, koja je ovu nezakonitu inicijativu podržala i stala rame uz rame onima koji vode , ugradbenu", a ne politiku izgradnje. Želimo istaći da je Općinski izvršni odbor SDA Pale FBiH u skladu sa odredbama StatutaSDA pokrenuo inicijativu isključenja Emine Omerović, obzirom da je njen potez pokazao da u našim redovima postoje pojedinci koji se mogu okarakterisati kao nepokolebljivi borci za vlastite interese.

SDA je stranka koja svoj put časno gradi, od najtežih dana i kojoj su interesi građana i države uvijek zauzimali centralno mjesto u njenom djelovanju, i s tim u vezi ovakvi pojedinci nisu dobrodošli u redove naše stranke.