Izetbegoviću je tom prilikom uručena zahvalnica ovih udruženja za kontinuiranu i nesebičnu podršku u radu, razumijevanju i uspješnu saradnju u proteklom periodu.

Na sastanku je razgovarano o pozitivnim efektima seta boračkih zakona koji su usvojeni u Parlamentu FBiH na prijedlog Vlade FBiH, kojim je unaprijeđen položaj i materijalni status boraca, ratnih vojnih invalida, šehida, poginulih boraca i članova njihovih porodica.

Tim zakonskim rješenjima su, kako je istaknuto, uvećane naknade za lične i porodične invalidnine, te je predviđen rast osnovica za isplatu naknada. Također je naglašen značaj izmjena koje se odnose na regulisanje statusa ratnih vojnih invalida i šehidskih porodica u procesu liječenja i zapošljavanja.

Razgovarano je i mogućnostima daljeg unapređenja statusa svih boračkih kategorija u onim oblastima koje već nisu regulisane postojećim zakonskim rješenjima.