U okviru projekta „Žene na izborima u BiH“ u Neumu su  od 22. - 24.09. 2021. godine održane  stručne konsultacije sa parlamentarnim strankama u BiH na temu: „Strategije za jačanje kapaciteta za rad u političkim strankama“.

Ispred SDA na seminaru su prisustvovale Kenela Zuko, predsjednica organizacije Žene SDA i zastupnica u PD Parlamenta FBiH i Zumra Begić, predsjednica organizacije Žene SDA TK i zastupnica u Skupštini TK.

Predstavnice SDA prezentirale su aktivnosti i rad članica organizacije Žene SDA sa naglaskom na ravnopravnosti spolova i primjerima dobrih praksi u SDA.

Između ostalog na seminaru je razgovarano o jačanju investiranja stranaka u ženski politički aktivizam, te o strategiji pridobijanja novih članica.

Projekat „Žene na izborima u BiH“ finansira Švedska, a  provodi UNDP u BiH, uz podršku UN Women i u partnerstvu sa institucijama u BiH.