SDA pozdravlja odluku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o usvajanju Rezolucije kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
 
Rezolucija Generalne skupštine UN-a je pečat na istinu koja je utvrđena presudama Međunarodnog suda pravde i brojnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
 
Posebno je značajno da se Rezolucijom bez rezerve osuđuje svako poricanje genocida u Srebrenici kao historijskog događaja i poziva države članice da očuvaju utvrđene činjenice kroz svoje obrazovne sisteme i razvijanjem odgovarajućih programa.
 
Generalna skupština UN-a je osudila i veličanje presuđenih počinilaca genocida i drugih ratnih zločina, što je jasna poruka aktuelnom režimu u Srbiji i entitetu RS koji to kontinuirano i sistematski čine.
 
Čestitamo svima koji su doprinijeli da Rezolucija bude usvojena, od trenutka kada je u mandatu ministrice Bisere Turković i člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića u saradanji sa udruženjima žrtava sačinjen inicijalni tekst, preko vrijednog rada ambasadora Svena Alakajala i Zlatka Lagumdžije, do završnog angažmana na lobiranju drugih bh. zvaničnika.
 
Zahvaljujemo se svim članicama Ujedinjenih nacija koje su stale na stranu istine i podržale usvajanje Rezolucije, a posebno državama kosponzorima.