Odluka članova Komisije za izbor i imenovanje iz vladajuće koalicije da pred Predstavnički dom Parlamenta FBiH dostave ime samo jednog kandidata za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavlja izuzetno neodgovoran potez, koji sasvim sigurno može imati teške posljedice po Bosnu i Hercegovinu i zaštitu njenog ustavnopravnog poretka.

Ovakvom odlukom su grubo prekršena prava zastupnika da biraju sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa liste uspješnih kandidata. Umjesto toga im se nameće potvrđivanje kandidata po diktatu HDZ-a. Poražavajuće je da su predstavnici "Trojke" u lobiranju za izbor Vukoje glasniji i od samog HDZ-a. 
 
Izborom Marina Vukoje kao jedinog kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH zastupnici stranaka „Trojke“ su grubo prekršili vlastita obećanja o meritokratiji, depolitizaciji pravosuđa i potrebi izbora sudije između više kandidata.
 
Posebno je poražavajuća činjenica da zbog pozicija u vlasti i vlastitih fotelja „Trojka“ uporno srlja u namjeri da HDZ-u preda poziciju u Ustavnom sudu BiH, sa koje se štiti država od sve učestalijih napada na ustavnopravni poredak. Takav potez je opasan i može biti koban po interese države Bosne i Hercegovine. 
 
Pozivamo zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da umjesto stranačkih i ličnih interesa konačno izaberu interese države Bosne i Hercegovine, te da odbace ovakav prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.
 
Ako su njihovi stranački šefovi servilni i imaju dug prema HDZ-u, zastupnici "Trojke" to ne moraju biti. Svaki od njih pred građanima pojedinačno snosi odgovornost za vlastito glasanje.