Stranka demokratske akcije pozdravlja odluku Visokog predstavnika Christiana Schmidta da obustavi primjenu neustavnog Zakona o nepokretnoj imovini, koji je usvojila Narodna skupština RS-a.
 
 Pozivamo Visokog predstavnika da u skladu sa svojim mandatom na isti način postupi sa svim zakonima i odlukama koje nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, a koje je u proteklom periodu donijela Narodna skupština RS-a.
 
Titular nepokretne imovine može biti jedino država Bosna i Hercegovina, a ne njeni entiteti. Isključivu nadležnost u donošenju zakona kojim bi se regulisala ta oblast ima Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
 

 

Još jednom pozivamo vlast entiteta RS da prestanu sa neustavnim i nezakonitim aktivnostima kojima se podriva ustavnopravni poredak, ali i mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.