Priznanje predsjednika Sabora Gorana Jandrokovića da „Hrvatska od ulaska u EU zagovara stvaranje tzv trećeg entiteta u BiH“ potvrđuje da naša susjedna država, nažalost, nije odustala od potpuno promašene politike, čiji su ciljevi neostvarivi.

„Treći entitet“ je nemoguć i nikada neće formiran, a takva politika može samo izazivati nove tenzije i bespotrebno dodatno usložnjavati odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te posebno između Bošnjaka i Hrvata.

Politika kojom se iz Zagreba bh. Hrvati podstiču na svojevrstan politički avanturizam, nije nova.

Krenulo je sa pokušajem da se u referendumsko pitanje o nezavisnosti BiH 1992. unese dopuna koja je glasila – „svaki narod na svom teritoriju“, pa se nastavilo ratnim pokušajem uspostavljanja hrvatskog entiteta, što je HVO odvelo u zločine, a rukovodstvo tzv. HZHB u haške ćelije, sa presudom za UZP. Nastavilo se sa postratnim pokušajem uspostavljanja tzv „Samouprave“, a zatim i „dviju škola pod jednim krovom“. Sada se pod krinkom ravnopravnosti, a kroz zagovaranje tzv. „legitimnog zastupanja“, bolakadama i političkim ucjenama, želi stvoriti neka vrsta „institucionalnog trećeg entiteta“. Forma se, dakle, mijenja, ali suština ostaje ista.

Ništa od navedenog nije dalo rezultat, niti će. Jedine posljedice su održavanje štetnog nepovjerenja između Hrvata i Bošnjaka, te tenzije u odnosima dviju država.

Sabor i Vlada Hrvatske trebalo bi da se odreknu dosadašnje politike, da se prestanu miješati u naša unutrašnja pitanja, te da se posvete istinskoj saradnji sa BiH na ravnopravnim osnovama i u dobrosusjedskom duhu. To bi omogućilo da se kroz dijalog riješe sva međudržavna otvorena pitanja i da se ubrza EU put BiH, što bi, u konačnici, relaksiralo odnose između BiH i Hrvatske, ali i između Bošnjaka i Hrvata.

To je jedini ispravan put. Sve drugo je pogrešno, neostvarivo, iracionalno i štetno.