U Centrali Stranke demokratske akcije (SDA) održan je sastanak Savjeta načelnika/gradonačelnika SDA sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, premijerom Fadilom Novalićem i ministrima u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine iz SDA.
 
Razgovarano je o daljoj saradnji Vlade FBiH sa općinama i gradovima u FBiH, mogućnostima unapređenja te saradnje, te realizaciji zajedničkih projekata.
 
Savjet načelnika/gradonačelnika SDA pozdravio je rad Vlade FBiH, sa posebnim fokusom na usvojeni Budžet FBiH za 2022. godinu. Naglašeno je da će ovogodišnji rekordni Budžet značajno doprinijeti daljoj stabilizaciji ekonomskih prilika, te omogućiti i intezivniji razvoj lokalnih zajednica. 
 
Premijer Fadil Novalić prezentirao je načelnicima i gradonačelnicima iz SDA Budžet FBiH za 2022. godinu, uključujući ključne projekte čija je realizacija planirana u predstojećem periodu. Istaknuto je da je ovogodišnjim Budžetom predviđen transfer općinama i gradovima u ukupnom iznosu od 39 miliona KM.
 
Posebno je naglašen značaj realizacije predviđenih infrastrukturnih projekata, finansijske konsolidacije javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, te usvajanja ključnih zakona kojima se reguliraju status i primanja penzionera i boračkih kategorija.
 
Realizirane i planirane projekte u okviru svojih resora načelnicima i gradonačelnicima su prezentirali i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić i ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

 

Načelnici i gradonačelnici iz SDA su tokom diskusije ukazali na potrebu unapređenja  efikasnosti institucija vlasti u borbi protiv korupcije, upravljanju prirodnim resursima, te jačanju podrške slabije razvijenim lokalnim zajednicama u FBiH.