Stranka demokratske akcije pozdravlja odluku Suda Bosne i Hercegovine kojom je odbijena tužba bivšeg člana Centralne izborne komisije BiH Branka Petrića.

Ovom odlukom je presuđeno da je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH u martu 2020. godine izvršio imenovanja novih članova CIK-a BiH u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Obrazloženjem odluke su u potpunosti obesmišljene optužbe i argumentacija pojedinih političkih subjekata na račun zakonitosti načina izbora članova CIK-a, a naročito pokušaji osporavanja legitimiteta CIK-a da u postojećem sazivu provodi izborni proces.

Izabrani članovi CIK-a imaju i legitimitet i obavezu da u skladu sa Izbornim zakonom raspišu i provedu Opće izbore, dok nadležne institucije moraju osigurati sve pretpostavke za njihovu organizaciju.