- Ovo je globalni problem. On se pojavljuje prvi put. Nije čudo da cijeli svijet strahuje od toga, pa razumijemo i naše građane koji imaju strah od toga, imaju strah za svoj posao, za svoje zdravlje i svoju djecu i šta će uopće sutra biti – kazao je Novalić za Dnevnik Federalne televizije.

Poručio je da će zdravsteni sektor u FBiH imati svaku vrstu podrške, te da su osigurani svi resursi koje zdravstveni sektor traži od Vlade FBiH.

- Zato smo stavili najprije za kliničke centre 30 miliona. Danas smo donijeli odluku nižim nivoima vlasti i odvojili za koronavirus 21 milion. Doći će i bolnice i svi drugi na red, a u Civilnoj zaštiti imamo dovoljno, 23 miliona KM na raspolaganju – izjavio je Novalić.

Govoreći o olakšicama za privredu, federalni premijer je izjavio kako Vlada FBiH garantira građanima kako postoji potencijal za izlazak iz krize.

- Zato i jesmo počeli sa mjerama u ponedjeljak. Centar interesa je bilo zdravstvo, ali smo načeli ekonomske probleme zato što smo „paušalce“ oslobodili na 50 posto paušalnog poreza. To su oni najmanji i oni su najranjiviji. Danas smo nastavili po toj uzlaznoj ljestvici prema krupnim kompanijama i predvidjeli smo veoma brzo formiranje dva fonda. Jedan je posebni fond. On će čak iznositi 500 miliona KM, što za FBiH nije mali novac. To je fond koji treba da stabilizira ekonomsku situaciju u društvu, a vodeći računa i o socijalnoj komponenti. To jeste potpora, odnosno kreditiranje kompanija izvoznica, to jeste sigurnost i potpora i za stabilnost penzionog fonda, za regresiranje kamata i za potporu svim biroima koji bi se eventualno mogli suočiti sa situacijom da one ljude, koji su izgubili posao, podupru materijalno – pojasnio je Novalić.

Taj fond će se, dodaje, finansirati iz domaćih i međunarodnih izvora.

- MMF je tu. On ima ponudu od 106 miliona eura. Imamo Svjetsku banku. EBRD se najavio također sa vrlo masivnim sredstvima. Mi imamo relativno dobru likvidnosnu situaciju u FBiH, sam budžet će reagirati budžetskim uštedama. Imamo mogućnost zaduživanja u domaćim bankama, ali ja bih htio reći da je FBiH postala finansijski stabilna i ona to jeste. Mi smo smanjili za milijardu KM vanjski dug. Ako nam bude potrebno da ubrizgamo novac za ovu krizu, možemo se ponovo zadužiti bez problema. FBIiH ima veoma dobar status u međunarodnim relacijama, ali i u domaćem bankarskom sistemu – poručio je Novalić.

Drugi fond je, pojašnjava, garantni fond, a FBiH već sada ima 80 miliona KM koje se, kada se plasira kao garancija, može upetorostručiti u komercijalnim bankama.

- Taj fond može osigurati kreditni potencijal od 400 miliona, što uz onih 500 miliona čini već značajnu sumu. Pa i same naše banke mogu staviti još 50 do 100 miliona. To je potencijal od milijardu KM. Mi ne želimo narušiti principe tržišta, bez obzira što je kriza. Sve se to stavlja na raspolaganje i plasira preko komercijalnih banaka, a one imaju izvanredno razvijene procedure da znaju kome mogu, kome treba, ko može preživjeti i kome treba dati novac – izjavio je Novalić.

FBiH bi, dodaje, bila garant u tim kreditnim aranžmanima. Pored ova dva fonda, Vlada FBiH je, dodaje, predložila Vijeću ministara BiH da se uplata PDV-a odgodi do kraja mjeseca.

- FBiH to može podnijeti. To je novih 300 miliona KM koje poslodavci ne bi morali dati u porez nego bi ga mogli aktivirati za očuvanje rasdnih mjesta. Ukoliko bi Vijeće ministara imalo hrabrosti da to donese, to je također novi novac koj ibi naša privreda imala na raspolaganju – kazao je Novalić.

Doprinosi, pojašnjava federalni premijer, idu u samo dva fonda, a to su penzioni i zdravstveni, te se s tim u vezi ne može uvesti moratorij na plaćanje doprinosa jer bi se time ugrozio zdravstveni sistem.

- Apsolutno ne smijemo prekinuti dotok novca. To nije realno, ali mi stavljamo s druge strane dovoljno novca da kompanije konzumirajući taj novac održe fondove, odnosno održe plaćanje poreza – zaključio je Novalić.

Faktor/FTV