- Svakog 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava, prisjećamo se dana kada je potpisana Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima iz 1948. godine, što je prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Kao što je poznato, Deklaracija po prvi put u historiji čovječanstava proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije svijeta. Prvi član Deklaracije jasno kaže da se "sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima". Stvarnost u Bosni i Hercegovini je, nažalost, daleko od ovih univerzalnih principa, a 25 godina nakon agresije i genocida, možemo konstatirati da su ljudska prava brojnih građana naše zemlje ugrožena, poput prava na jezik i školovanje na maternjem jeziku, da biraju i budu birani u svojoj zemlji, radna i socijalna prava i druge slobode. I dalje, kako nam danas poručuju i Majke Srebrenice, imamo poricanje ratnih zločina, veličanje zločinaca, omalovažavanje i sistemsku diskriminaciju žrtava rata - navela je Mahmutbrgović.

Na 70. godišnjicu odluke Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu ljudskih prava, ona želi ponovo skrenuti pažnju na slučaj nane Fate Orlović, kao jedan od najeklatantnijih primjera kršenja osnovnih ljudskih prava – prava na imovinu, na dom, pravo da se u svom domu ne bude uznemiravano.

Iako je prošlo više od godinu dana otkako je Evropski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine donio odluku te skoro osam mjeseci od postavljenog roka za uklanjanja crkve iz avlije nane Fate, ova odluke nije ispoštovana, a sudeći prema medijskim izvještajima, do sada je iz samog objekta izneseno nekoliko stvari.

Mahmutbegović je pozvala vlasti bh. entiteta RS da ispuštuju presudu Evropskog suda za ljudska prava jer neizvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava jeste krivično djelo prema Krivičnom zakonu BiH.

U tom smislu je pozvala i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da analizira ovaj slučaj i utvrdi eventualnu odgovornost za nepoštivanje odluka Evropskog suda za ljudska prava. Prava nane Fate, čije kršenje je prepoznao jedan takav sud, moraju napokon biti ispoštovana. Pravo svakog pojedinca u ovoj zemlji konačno mora biti vraćeno u fokus institucija u našoj zemlji, kao pretpostavka bolje i stabilnije Bosne i Hercegovine, navodi  u saopćenju potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.

Vijesti.ba