SDA pozdravlja izvještaj Privremene istražne komisije Predstavničkog doma PS BiH o utvrđivanju stanja u pravosuđu u kojem je konstatovan niz slabosti pravosudnog sistema BiH na koje godinama ukazujemo.
 
Činjenica da su tužioci i sudije u svojim izjavama pred Komisijom sami potvrdili da je postojao politički utjecaj na pravosuđe koji se realizirao preko smijenjenih predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije i glavne tužiteljice Gordane Tadić, jasan je pokazatelj da pravosudni sistem mora hitno biti reformisan.
 
Smjene Tegeltije i Tadić morale bi biti samo prvi korak u procesu povratka integriteta pravosudnog sistema. Krajnje je vrijeme da se poduzmu konkretne mjere u ostvarenju tog cilja, u skladu sa preporukama Komisije.
 

 

SDA će snažno podržati depolitizaciju pravosuđa, efikasniju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u svim dijelovima BiH,  provjeru rukovodećih kadrova u sudovima i tužilaštvima na svim nivoima, kao i njihovih imovinskih kartona.