U nedjelju 7.oktobra  predstoje opšti izbori u cijeloj BiH. Na ovim izborima građani biraju novu vlast koja će ih predstavljati i raditi u njihovom interesu naredne četiri godine.

Zvornička SDA na ovogodišnje izbore izlazi sa četiri kandidata. Iz Zvornika je na listu za Parlament BiH kandidovana Subhija Ibrahimović koja se nalazi na rednom broju 2. Na ovoj listi je i Elmedin Bošnjak koji se nalazi na rednom broju 4. Listu za Narodnu Skupštinu Republike Srpske predvodi Edin Ramić koji je povjerenik za SDA Zvornik. Na listi se nalazi i Mersad Mehemdović koji je redni broj 6 ove liste. Svi kandidati spadaju u mlade ljude, a predvodi ih Edin Ramić koji je rođen 1975.godine.

Najveće i najvažnije ime je zasigurno Edin Ramić koji vrši funkciju Povjerenika za gradski odbor SDA Zvornik. Podrška Edinu Ramiću proistekla je iz njegovog rad u mandatu ministra raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH.

Na listi za Narodnu Skupštinu RS iz Zvornika je i Mersad Mehmedović, aktuelni predsjednik Skupštine grada Zvornik. U biografiji Mehmedovića se navodi:

Zvornička SDA za predstojeće izbore glasačima ponudila obrazovane i mlade kandidate

Rođen je 1978 u Donjoj Kamenici, opština Zvornik.
Na Univerzitetu u Sarajevu na Fakultetu za kriminalistiku, krimologiju i sigurnosne studije stekao zvanje dipl. Kriminalista, VSS.
Aktuelni Predsjednik Skupštine grada Zvornik.
Ozenjen, otac dvoje djece.

Obavljao niz funkcija u SDA, mešu kojima je predsjednik Asocijacije mladih SDA RO Srednje Podrinje, sekretar RO Srednje Podrinje.
Kandidat za poslanika u NS RS ispred koalicije Zajedno za BiH pod rednim brojem 6.

Kandidat je i magistar Subhija Ibrahimović. Subhija se nalazi na listi za Parlament države BiH pod rednim brojem 2, a u biografiji navodi:

Zvornička SDA za predstojeće izbore glasačima ponudila obrazovane i mlade kandidate

Rođena 23.04.1991. god. u Zvorniku. Živi u Kamenici.
Završila studij na Univerzitetu u Sarajevu- Fakultet političkih nauka, smjer Socijalni rad. Zvanje Magistar Socijalnog rada.
Zaposlena u organizaciji “H.O. MFS EMMAUS u Dnevnom Centru” u Zvorniku kao Socijalni radnik.

Vrši funkciju predsjednice Asocijacije mladih SDA u Zvorniku.
Kandidat sa liste koalicije SDA Zvornik redni broj 2 liste za Parlamentarnu skupštinu BiH iz izborne jedinice 3.

Na listi za Parlament države BiH nalazi se i profesor Elmedin Bošnjak pod rednim brojem 4. Aktuelni odbornik Skupštine grada Zvornik u svojoj biografiji navodi:

Zvornička SDA za predstojeće izbore glasačima ponudila obrazovane i mlade kandidate

Rođen u Zvorniku, 27. 1 1984. godine.

OBRAZOVANJE

Od 1998 – 2003. godine

Srednja ekonomska škola Lukavac

2003 – 2008. godine

Filozofski fakultet Tuza, odsjek Historija – istorija – povijest

Stručna sprema: profesor historije, istorije, povijesti

RADNO ISKUSTVO:

Od 2008 – 2010. godine

Niži asistent na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek historija. Asistent profesorima dr. Adnan Jahić, dr. Senaid Hadžić, dr. Sead Selimović.

2010. – 2012. godine

Volonter u Udruženju nestalih i zarobljenih lica opštine Zvornik (predavač na velikom broju seminara, okruglih stolova i slično).
Volonter u radu BZK “Preporod” – Zvornik. Organizator brojnih manifestacija…. i sl.

Od 2012. – 2013. godine

Pripravnički staž u MSŠ “Sapna” – položen stručni ispit

Od 2014. – 2017. godine (do kraja mjeseca juna)

Profesor u Edukativnom centru Nova Kasaba na predmetima Historija i Građansko obrazovanje, borba za bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta

Dodatna znanja:

Aktivno poznavanje engleskog jezik

Elmedin Bošnjak je u 8.godini života ostao bez oca koji je ubijen 1.juna 1992.godine u zločinu na Bijelom Potoku, kada je ubijeno više 0d 600 Bošnjaka iz naselja oko Bijelog Potoka.

Edin Ramić nosilac je liste za NSRS iz izborne jedinice 7. Trenutno je aktuelni federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica koji u svojoj biografiji navodi:

Zvornička SDA za predstojeće izbore glasačima ponudila obrazovane i mlade kandidate

Osnovnu školu završio u Osmacima. Od 1989. do 1993. godine pohađao srednju školu u Kalesiji i stekao zvanje mašinskog tehničara. Diplomirao 2002. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, smjer hemijsko inženjerstvo – upravljanje i simulacija procesa i stekao diplomu inžinjera tehnologije. Od 2004. do 2007. godine pohađao postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u I. Sarajevu, smjer – upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Na Ekonomskom fakultetu u Zenici 2011. godine stekao titulu doktora ekonomskih nauka, nakon čega je na istom fakultetu izabran u zvanje docenta na predmetu Agrarna ekonomija i ruralni razvoj.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova. Posjeduje certifikat Svjetske banke za izradu općinskih budžeta, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave. Učestvovao na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama.

Od 2000. do 2003. godine radio kao načelnik za opću upravu Općine Osmaci, od 2003. do 2004. bio načelnik za privredu i finansije, a od 2004. do 2006. načelnik Općine Osmaci. Od 2006. do 2010. godine bio je delegat i šef Kluba u Vijeću naroda Republike Srpske, a od 2010. do 2014. radio kao savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Od 2014. godine do preuzimanja dužnosti ministra u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica obavljao je funkciju poslanika u NS RS.

Tokom agresije na RBiH, kao pripadnik Armije RBiH teže je ranjavan.

Član Predsjedništva SDA.

Po nacionalnosti Bošnjak.

Oženjen, otac dvoje djece.

Nosilac je liste i nalazi se na rednom broju 1 na listi za Narodnu Skupštinu RS.