Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenela Zuko uputila je inicijativu za planiranje i finansiranje programa ranog otkrivanja karcinoma dojke na području FBiH.

Zuko je u izjavi za Fenu istakla da je osnovni cilj inicijative uspostava sistema ranog otkrivanja tog karcinoma u FBiH putem planiranja i finansiranja od  Ministarstva zdravstva FBiH i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

- Na prijedlog Ministarstva zdravstva i Vlade FBiH trebaju biti odobrena sredstva za realizaciju programa, te osigurani i kadrovski i materijalni uslovi za sekundarnu prevenciju, što podrazumijeva opremu, testove i edukaciju - navela je Zuko.

Dodala je da mogući izvor sredstava za tu namjenu mogu biti i sredstva zainteresovanih donatora.