Članice organizacija Žene SDA BiH aktivno su uzele učešće na konferenciji u organizaciji Westminister fondacije za demokratiju BiH, uz podršku ambasade Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Dvodnevna konferencija se održala 01.i 02.jula na Jahorini,  na temu: "Da li su pravila ista za sve?", u susretu izborima 2022.godine. Organizirano je pet panel diskusija i dvije veoma korisne i dinamične radionice za učesnice različitih političkih partija iz cijele BiH. Jedna od predavača i aktivnih sudionika panel diskusije bila je i predsjednica organizacije Žene SDA BiH, dr.sc.Kenela Zuko. 

Preporuke sudionica Konferencije bit će proslijeđene svim političkim partijama za nastupajuće opće izbore u BiH.