Vijesti / Saopćenja

Zaključci Savjeta načelnika / gradonačelnika SDA

Objavljeno: 03.12.2021. u 18:18

1. Savjet načelnika / gradonačelnika SDA podržava stavove rukovodstva SDA na čelu sa predsjednikom Bakirom Izetbegovićem o izmjenama Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te pozdravlja dosadašnji principijelan pristup u zagovaranju primjene najviših demokratskih standarda u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, te preporukama Venecijanske komisije, OSCE-a i ODIHR-a.
 
Savjet načelnika / gradonačelnika SDA podržava insistiranje predsjednika SDA da se u proces usaglašavanja izmjena ustava i Izbornog zakona BiH, na navedenim principima, uključe predstavnici svih parlamentarnih stranaka u BiH.
 
2. Savjet načelnika / gradonačelnika SDA podržava aktivnosti Vlade Federacije BiH na pripremi Prijedloga zakona o porezu na dohodak i Prijedlogu zakona o doprinosima, koji će unaprijediti radno-pravni status radnika, olakšati poslovanje privrednih subjekata, omogućiti snažniji razvoj ekonomije, te ojačati budžete kantona, gradova i općina u Federaciji BiH.
 
3. Savjet načelnika / gradonačelnika SDA pozdravlja angažman Vlade Federacije BiH na pripremi i usvajanju Nacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji za cilj ima omogućavanje transparentnog, nediskriminatornog i jasnog pravnog okvira za partnerstvo Federacije BiH sa domaćim i stranim investitorima.