1.    Pozivamo institucije u BiH na svim nivoima, koje su u mogućnosti, da upute urgentnu pomoć zdravstvenim ustanovama u najugroženijim opštinama  na području Sandžaka.

2.    Pozivamo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da hitno donese odluke o raspodjeli medicinske opreme koja je stigla u vidu humanitarne pomoći, jer je ova oprema hitno potrebna medicinskim ustanovama u Bosni i Hercegovini  uslijed povećanog širenja koronavirusa.

3.    Pozivamo Evropsku komisiju da prilikom donošenja odluke o mogućnosti ulaska građana u EU iz zemalja Zapadnog Balkana   i Bosna i Hercegovina bude u tom režimu, jer epidemiološka situacija u našoj zemlji po stvarnim parametrima je ista ili povoljnija  u odnosu na ostale zemlje  ove regije.