- Trenutna situacija u Federaciji je da jedna politička stranka blokira izbor nove Vlade i popunjavanje Ustavnog suda. To se ne može ničim pravdati niti tolerisati. Ne može niko doći i reći: 'Federacija će biti blokirana sve dok ne dobijemo sve što tražimo. A to se posebno ne može raditi, s ciljem apsolutnog jačanja i prevage principa konstitutivnosti - kaže Zaimović.

Po njegovim riječima, u presudama Evropskog suda za ljudska prava vrlo jasno, bez ikakve dvosmislenosti, je rečeno da ne smije biti jačanja principa konstitutivnosti. 
 
- Taj princip jeste ugrađen u Dejtonski sporazum, ali to nije jedini princip. Svuda gdje se pominju narodi stoje „i građani“, te je napravljen balans između nacionalnog i građanskog. To je Dejton. Ne možemo ga mijenjati u korist samo nacionalnog, samo u korist konstitutivnih naroda, naročito ako je Evropski sud rekao da taj princip na putu ka članstvu BiH u EU treba slabiti - naveo je.
 
No, poručio je, pitanje takve vrste reformi je pitanje dogovora i apsolutno je nedopustivo da neko nastupa sa ucjenama.

FENA

- Zato čudi šutnja predstavnika međunarodne zajednice i tolerisanje ovakvog ucjenjivačkog odnosa HDZ. Čvrst stav predsjednika SDA traži punu podršku domaćih i inostranih faktora koji stoje uz stabilnost BiH i princip vladavine zakona u njoj - zaključio je Zaimović.

MIRSAD ZAIMOVIĆ