SDA traži od svojih zastupnika i vijećnika na svim nivoima vlasti, i u svim administrativnim jedinicama u kojima to do sada nije učinjeno, da pokrenu inicijative za ukidanje tzv "bijelog hljeba".

Korištenje ove naknade smatramo neprihvatljivim, pogotovo u vremenu u kojem je naša ekonomija sučena sa recesijom uzrokovanom pandemijom.

SDA poziva svoje članove koji na to imaju pravo da do usvajanja inicijativa odustanu od korištenja ove zakonske mogućnosti.