Šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Muamer Zukić je, u ime većine članova Kluba koji su 12.04.2024. godine podnijeli amandman na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, uputio Visokom predstavniku Zahtjev za donošenje odluke kojom se prolongira rok za stupanje na snagu amandmana CXXXI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema Odluci Visokog predstavnika od 27.04.2023. godine, amandman CXXXI stupa na snagu 01.05.2024. godine.

Sadržaj Zahtjeva koji je dostavljen Uredu visokog predstavnika možete pročitati u nastavku: