Svaki pokušaj HDZ-a BiH da Hercegovačko-neretvanski kanton učini eksluzivnim prostorom u kojem će taj politički subjekt imati isključivo pravo nametanja svoje volje, uglavnom rezlutira neuspjehom i novom političkom krizom čiju cijenu u konačnici plaćaju svi građani, a time i Hrvati. Suprotno najavama premijera Nevenka Hercega i očekivanja javnosti i privrednih subjekata kako će ovaj kanton dobiti kvalitetan korona zakon i rebalans budžeta, za što smo posebno zainteresovani, HDZ BiH je to demantirao uoči same sjednice Skupštine ovog kantona, kada se odlučio da zbog providne političke potrebe zaustavi cijeli proces i umjetno stvori novi politički klaster.

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuta je na zahtjev kluba Hrvata koji su napustili zasjedanje prvi put u radu Skupštine i time doveli u pitanje kvorum za rad. Kantonalni HDZ BiH pokušao je kroz rad Vlade i Skupštine nametnuti rješenja koja su u suprotnosti sa Zakonom o budžetu Federacije BiH i Zakonu o kantonalnim ministarstvima. Izjava premijera Hercega kako ministri iz SDA ne učestvuju u radu Vlade HNK je neozbiljna i zabrinjavajuća, prvenstveno za HDZ BiH, zbog činjenice jer se sjednica Vlade održala neposredno pred zasjedanje Skupštine HNK.

Klub Bošnjaka svojim odgovornim postupanjem očigledno je prozreo  pokušaj nezakonitih i politički štetnih namjera i time izazvao pometnju premijera Vlade HNK i zastupnika HDZ-a BiH u Skupštini ovog kantona. Frustracija i nezadovoljstvo vidjela se u izjavi dezorijentisanog Hercega, koji je zaštitu zakonitosti tretirao kao „neku drugu dimenziju“, dok su iz kluba Hrvata revolitirani poručili da ih „niko neće ucjenjivati“. Legitimni potezi ministara SDA u Vladi i zastupnika iz Kluba Bošnjaka u Skupštini ne predstavljaju nikakve ucjene, nego isključivo spriječavanje nezakonitih namjera.

Zbog ozbiljnosti situacije koja je podjednako pogodila sve građane naše zemlje, Klub Bošnjaka u Skupštini svoj rad smatra veoma ozbiljnim i odgovornim, te poziva kolege iz HDZ-a, kao i sve druge političke subjekte na potrebni dijalog u iznalaženju najboljih rješenja za sve građane našeg kantona. Takvo opredjeljenje i odgovornost pokazali smo u svom dosadašnjem radu, te tako namjeravamo i dalje raditi.