- Uređenje javne sigurnosti u Kantonu Sarajevo zahtijeva neposrednu i dalekosežnu strukturalnu reformu. Miješanje politike u profesionalni rad policije je hronična slabost u BiH i stanje u Kantonu Sarajevo je u neprihvatljivoj mjeri - obrazložio je Čampara.

Istakao je da se Kanton Sarajevo nosi sa kompleksnim izazovima u javnoj sigurnosti, lošim rezultatima u borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala, te drugih oblika ozbiljnog kriminala koji negativno utiču na stvaranje sigurnog okruženja za građane, hiljade turista i posjetilaca.

- Reforma uređenja javne sigurnosti u KS-u bi trebala predstavljati jedan od kamena temeljca koji će omogućiti Kantonu Sarajevo napredovanje ka svojim zasluženim društvenim i ekonomskim potencijalima - rekao je on.

Naglasio je da put napredovanja u reformi jeste veliko proširenje nezavisnosti Uprave policije KS kako bi se omogućilo profesionalnije, transparentnije i odgovornije djelovanje.

Po njegovim riječima policija nezavisna od nepriličnih političkih upliva je obilježje modernih i demokratskih policijskih sistema, a Uprava policije KS već posjeduje cijeli opseg operativnih, logističkih, administrativnih i finansijskih mehanizama za pružanje efikasne policijske usluge građanima.

Istaknuo je također da nezavisnost policije predstavlja važan preduvjet za unapređenje odgovornosti i transparentnosti koi predstavljaju sastavne komponente dobre vladavine i vladavine zakona u demokratskim sistemima.

- Stoga, prepoznajući potrebu za neposrednom i dalekosežnom strukturalnom reformom uređenja službe javne sigurnosti, te shvatajući da nezavisnost policije u demokratskim sistemima otvara i produbljuje policijsku profesionalnost i odgovornost, predlažem uspostavu ekspertne radne grupe pod vođstvom komesara policije KS da razvije novi Zakon o Upravi policije KS, kao i ažuriranu verziju Zakona o policijskim službenicima KS, te pozove predstavnike međunarodne zajednice da pomognu koliko je potrebno, a rok za to bi trebao biti 90 dana - naglasio je Čampara.

U eskpertnoj radnoj grupi, pojasnio je, neophodno je da razvije pravne i administrativne mjere neophodne za institucionalno repozicioniranje preostalih obaveza, te za gašenje pravnog karaktera MUP-a KS.

Ekspertna grupa bi trebala da isplanira i pravni, finansijski i administrativni put za izgradnju novog, modernog i adekvatnog sjedišta za Upravu policije KS u cilju efikasnijeg pružanja policijskih usluga građanima i to u roku od 90 dana.

FENA