U organizaciji Misije OSCE-a u BiH, u Banja Luci je 02. i 03. Decembra održana druga radionica obuke za kandidate/kinje za vijeća/skupštine jedinica lokalne samouprave u BiH.

Prvi dan radionice je bio posvećen upoznavanju sa normativnim okvirom koji tretira pitanje diskriminacije rodne ravnopravnosti i nasilja u porodici.

Cjelodnevno predavanje održala je Nina Šeremet, uposlena kao pravna savjetnica u Misiji OSCE-a u BiH.

Drugi dan radionice je posvećen upoznavanju rodnih stereotipa i osnovnih pojmova rodne ravnopravnosti, gdje su treneri bili OSCE-ovi službenici Lejla Mamut, uposlena kao savjetnica za rodna pitanja u Misiji OSCE-a BiH, i Fedra Idžaković, uposlena kao voditeljica Misijinog ureda za rodnu ravnopravnost.

Učesnici su stekli uvid u postojeće mehanizme za zaštitu od diskriminacije, sudski i vansudski mehanizmi. Kroz radionicu, učesnici su se upoznali o postupanju u predmetima nasilja u porodici kao i seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola.

Na drugoj radionici obuke, prisustvovalo je ukupno sedam učesnika, četiri iz FBIH i tri učesnika iz RS.

Na ovoj radionici Stranku demokratske akcije predstavljale su Elvira Hasanović i Alma Mujala, članice organizacije Žene SDA iz KS i HNK.