Stranka demokratske akcije (SDA) pozdravlja zajedničku izjavu Ambasade SAD-a, Delegacije Evropske unije, Misije OSCE-a o Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, te se pridružuje pozivu na što skorije usvajanje zakonskog rješenja koje bi bilo usklađeno sa međunarodnim standardima.

Svako zakonsko rješenje koje je usklađeno sa standardima Evropske unije ima i imat će bezrezervnu podršku SDA, što se odnosi i na Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, ali i svaki drugi zakon koji će vratiti povjerenje građana u institucije, doprinijeti borbi protiv korupcije, ojačati vladavinu prava i u konačnici omogućiti što bržu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Prijedloge koji nisu usklađeni sa tim standardima za nas su neprihvatljivi.

Ta se podrška odnosi i na potrebu reforme Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakonodavstva, kojom bi se, u skladu sa prioritetima Evropske komisije i preporukama OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, ispravile manjkavosti utvrđene odlukama Evropskog suda za ljudska prava i uveli evropski demokratski standardi u izborni proces u Bosni i Hercegovini.

One političke strukture u Bosni i Hercegovini koje se odupiru provedbi  14 prioriteta Evropske komisije pozivamo da u interesu svih građana Bosne i Hercegovine odustanu od tih opstrukcija, te da, uz podršku partnera iz međunarodne zajednice, država Bosna i Hercegovine ispuni obaveze s ciljem što skorijeg dobijanja kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji.