Odluka o poskupljenju cijena električne energije za korisnike Elektroprivrede BiH direktna je posljedica podaničkog odnosa Trojke prema HDZ-u BiH i nesposobnosti koju kane kompenzirati novim udarom na džepove građana.
 
Nakon što je Trojka HDZ-u isporučila punu kontrolu nad FERK-om, novi saziv te institucije odobrio je raniji zahtjev uprave Elektroprivrede BiH da svoje višemilionske gubitke u poslovanju nadoknadi povećanjem cijena električne energije domaćinstvima i privredi. Raniji saziv FERK-a, u kojem HDZ nije imao  kontrolu i u kojem nije bilo kadrova Trojke, odbio je ovaj nerazumni zahtjev.
 
Indikativno je da će cijene biti povećane samo korisnicima Elektroprivrede BiH, dok će korisnicima Elektroprivrede HZHB cijene električne energije ostati iste. To u praksi znači da će većinom Bošnjaci plaćati skuplju struju, ali i finansirati javne RTV servise s obzirom da korisnici Elektroprivrede HZHB nemaju tu obavezu.

 

S obzirom na najave uprave Elektroprivrede BiH da su izvjesna i dalja poskupljenja, jasno je da kadrovi Trojke nemaju znanje, sposobnost niti volju da upravljaju sistemom i rade u interesu građana, te da su nužne ostavke uprave ovog javnog preduzeća i svih ostalih koji snose odgovornost za katastrofalne rezultate poslovanja i stalno dodatno finansijsko opterećivanje građana.