Čuli smo nekoliko ključnih stvari. Najprije, vrlo precizno je adresirana odgovornost prema Miloradu Dodiku i SNSD-u, a zatim i prema HDZ-u, doduše u nešto blažem obliku. 
 
Druga važna stvar jesu odlučni tonovi, kada su u pitanju secesionističke prijetnje iz entiteta RS, kao i zahtjevi za trećim entitetom. Kada iz najmoćnije države svijeta dođe signal da to neće biti tolerisano, i da svima koji to nastave raditi slijede sankcije, onda je to ozbiljna stvar. 
 
Izuzetno je važno što je u Kongresu prepoznat  destruktivni potencijal tzv. „dejtonskih“ etničkih blokada institucija. Nešto što je nastalo kao mehanizam zaštite kolektivnih interesa naroda postalo je sredstvo blokada koje koče državu, njenu funkcionalnost i sveopći razvoj. Jako je dobro što ovakve poruke dolaze iz Kongresa, u istom danu kada neke druge poruke dolaze iz Hrvatskog sabora.
 
Važno je što je potenciran značaj puta Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO savezu i EU, te u fokus stavljen negativan utjecaj nekih vanjskih faktora, kojima je cilj usporiti i zaustaviti NATO integracije. 
 
Za razliku od nekih ranijih rasprava, kada su neke lokalne teme bile u fokusu, od izuzetnog značaja je što je sada utvrđen prioritet političkih tema: prijetnje iz RS, blokade, NATO put, negativni utjecaj Hrvatske, Srbije i Rusije. Ukazano je i na predanost bošnjačkih političara očuvanju teritorijalnog integriteta, što je važno zbog suzbijanja mita kojim se izjednačavaju tri "strane" u BiH. 

 

Izuzetno je važno da se u međunarodnim okvirima razbija fama da su sve tri strane iste i da predstavljaju isti problem, što su dug period propagirali čak i neki krugovi u Sarajevu, čineći uslugu SNSD-u i HDZ-u. To je prvi korak u novom zamahu ka jačanju države i članstvu u NATO i EU.