U prostorijama OO SDA Visoko danas je održana press konferencija na kojoj su predstavljeni kandidati SDA Visoko i prezentirane planirane aktivnosti OO SDA Visoko tokom predizborne kampanje.

Na listi za Skupštinu Ze-Do kantona na broju 8. se nalazi Mirela Mateša Bukva. Mirela je ro?ena 1976. godine u Visokom. Po zanimanju profesor engleskog jezika i književnosti. Zaposlena u Gimnaziji Visoko kao profesorica. Istaknuta mlada poduzetnica. Vijećnica u Općinskom vijeću Visoko od 2012. godine. Član je Odbora za dodjelu priznanja Ze-Do kantona. Udata, majka dvoje djece.

Na listi za Skupštinu Ze-Do kantona na broju 17. se nalazi Kemal Mušinbegović. Kemal je ro?en 1969. godine u Visokom. Po zanimanju diplomirani politolog sigurnosti i pred zvanjem magistra iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija. Bio je dobrovoljni pripadnik Armije BiH. Tokom rata ranjavan četiri puta. Zaposlen na mjestu v.d. direktora u Terapijskoj zajednici Kampus Kantona Sarajevo. Aktuelni zastupnik u Skupštini Ze-Do kantona. Oženjen, otac troje djece

Na listi za Skupštinu Ze-Do kantona na broju 35. se nalazi Emir Džafić. Emir je ro?en 1975. godine u Visokom. Po zanimanju diplomirani ekonomista i ovlašteni računovo?a. Bio je pripadnik Armije RBIH. Zaposlen na mjestu direktora Wiener doo Visoko. Aktuelni vijećnik u Općinskom vijeću Visoko. Predsjednik Mjesnog odbora SDA Buci. Oženjen, otac troje djece.

Na listi za Skupštinu Ze-Do kantona na broju 26. se nalazi Emina Jusić. Emina je ro?ena 1990. godine u Visokom. Po zanimanju magistra laboratorijske tehnologije. Zaposlena u Kantonalnoj bolnici Zenica. Aktuelna vijećnica u Općinskom vijeću Visoko. Predsjednica Asocijacije Mladih SDA Visoko. Članica komisije za borbu protiv korupcije pri Skupštini Ze-Do kanton

Na listi za Predstavnički dom parlamenta Federacije na broju 3. se nalazi Mirza Ganić. Mirza je ro?en 1981. godine u Sarajevu. Po zanimanju dipl. ing. saobraćaja i komunikacija te pred zvanjem magistra tehničkih nauka. Zaposlen na mjestu direktora Direkcije BH Telecom Zenica. Trenutno zastupnik u Predstavničkom domu parlamenta FBIH. Predsjednik OO SDA Visoko. Oženjen, otac dvoje djece.

Na listi za Predstavnički dom Paralmenta Federacije na broju 9. se nalazi Mersiha Sarač. Mersiha je ro?ena 1980. godine u Visokom. Po zanimanju prof. arapskog jezika i književnosti i diplomirani turkolog. Student treće godine Pravnog fakulteta u Zenici. Zaposlena na mjestu rukovodioca u kompaniji Cemedic doo Zenica PJ Sarajevo. Predsjednik Mjesnog odbora SDA Novo Naselje. Majka dva sina.

Prilikom predlaganja kandidata vodilo se računa o iskustvu, mladosti, spolu i teritorijalnoj zastupljenosti. Naši kandidati mogu dostojanstveno i veoma profesionalno predstavljati općinu Visoko na većim nivoima vlasti. Naši kandidati imaju podršku naroda, a to je pokazao i njihov izbor u Federalni parlament, u skupštinu Ze-Do kantona i u Općinsko vijeće Visoko.Naši kandidati su ljudi s integritetom i kompetentni su dati odgovore na sva aktuelna pitanja, a u svom dosadašnjem radu dali su značajan doprinos za lokalnu zajednicu. Iskreno se nadamo da će to gra?ani znati prepoznati i da će dati još snažniju podršku glasajući za kandidate SDA Visoko saopćeno je iz OO SDA Visoko, a dodaje se da će tokom kampanje organizovati posjetu gotovo svim mjesnim zajednicama i otvoreno o svemu razgovarati s narodom, te učiniti sve da jasno istaknemo činjenice koje će glasače opredijeliti da glasaju za SDA.

SDA, kao autentična politička stranka koja na prostoru Bosne i Hercegovine pokreće procese, a ne koči ih, koja stvara uslove i postiže rezultate, koja provodi reforme, a ne zaustavlja ih, koja traži rješenja, a ne izgovore namjerava težište svog djelovanja usmjeriti na pitanja kao što su:

Politička stabilnost suverene i cjelovite države Bosne i Hercegovine kao uvjet za ulazak u NATO i EU
Ekonomska i finansijska stabilnost naše zemlje, snažan privredni razvoj i intenzivno zapošljavanje
Reforma Ustava BiH i Federacije BiH (naš cilj je demokratska, pravna i socijalna država s tri funkcionalna nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni)
Reforma sistema zdravstva, pravosu?a, obrazovanja i nauke
Stabilan sistem isplate penzija i pravedan sistem raspodjele socijalnih davanja za najugroženije kategorije društva
Puna zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda gra?ana, te zaštita digniteta najzaslužnijih kategorija društva
Maksimalna lična i imovinska sigurnost gra?ana
Beskompromisna borba protiv svih oblika organizovanog kriminala i korupcije
Završetak strateških infrastrukturnih i energetskih projekata kao uvjeta energetske i ekonomske stabilnosti i razvoja zemlje
U cilju priprema za izbore i izbornu platformu na kantonalnom nivou danas možemo obećati da ćemo ako Bog da kada SDA pobijedi osigurati značajna sredstva s viših nivoa vlasti za realizaciju različitih projekata, a posebno sredstva za:

Izgradnju fiskulturne sale za Gimnaziju Visoko
Završetak izgradnje OŠ Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru
Rekonstrukciju i asfaltiranje putnog pravca Dobrinje Buzići Porječani Mulići Arnautovići
Rekonstrukcija i asfaltiranje regionalnog puta Moštre Kondžilo Fojnica na dionici Slatina-Tujlići
Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca Buci Čifluk
Povezivanje putne infrastrukture općine Visoko s općinom Kakanj na putnim pravcima Mali Trnovci Brežani i Šošnje Dolovi
Restauraciju starog grada Visoki u svrhu jačeg razvoja turizma
Organizaciju regionalnog diabetološkog centra u Visokom za općine Visoko, Breza, Vareš i Olovo, jer nepostojanje istog usmjerava cca 16000 pacijenata prema kantonalnoj bolnici Zenica. Preventiva je najbolji lijek.
Mi očekujemo fer i odgovorno natjecanje u narednih 30 dana.

Očekujemo od naših konkurenata da vrijeme koje imamo na raspolaganju utrošimo u korist glasača. Da im pružimo dovoljno informacija na osnovu kojih će donijeti zrelu izbornu odluku, a ne da se bavimo sporednim pitanjima, uzajamnim optužbama, podmetanjima i izmišljenim pričama. Nadamo se da naši konkurenti neće zasnivati svoju kampanju na SDA-u, već da će nastojati prezentirajući svoje izborne programe i dosadašnje aktivnosti dobiti naklonost glasača!

Svi treba da znamo da je SDA nastala iz naroda i snaga SDA je iz naroda. SDA je temeljna bošnjačka i bosanskohercegovačka stranka. SDA je stranka koja je u prethodnim decenijama imala jasnu političku viziju, uvijek pokazivala hrabrost kada se treba suprotstaviti nasrtajima na BiH, ali imala i dovoljno hrabrosti i jakosti da donosi teške odluke, da bude inicijator reformi koje ovu zemlju vode naprijed. Naš slogan, Snaga naroda označava kontinuitet vo?enja odgovorne i ozbiljne politike za jaku državu Bosnu i Hercegovinu, članicu EU i NATO-a, u kojoj će svi ljudi biti ravnopravni navodi se u saopćenju.

Bportal