O UTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU KANDIDATSKE LISTE ZA IZBOR PREDSJEDNICE ORGANIZACIJE ŽENE SDA